Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra koll på klirret i kommunen

Timrå kommun har bra kontroll över ekonomin för de första tre månaderna i år. Den ekonomiska periodrapporten till och med mars innehåller inga överraskningar av negativ art. Samtidigt måste glädjen över periodens överskott på åtta miljoner dämpas en hel del eftersom det till stor del beror på fasförskjutningar mellan intäkter och utgifter.

Annons
Januari-mars kostade Timrå 165,6 miljoner netto, vilket är nära nio miljoner bättre än budget. Men överskottet beror på att kostnaderna blev lägre än budgeterat.
Skatteintäkterna visar ett litet plus, medan statsbidragen visar minus. Finansnettot blev 2,7 miljoner bättre än budget på grund av högre intäkter och lägre kostnader.
För de olika nämnderna varierar resultaten per den sista mars högst betydligt. Sysselsättningsåtgärderna uppvisar ett underskott mot budget på 1,8 milj, byggnadsnämnden ett minus på en miljon och näringslivskontoret ett underskott på 800 000 kr. I dessa fall finns förklaringen i att man tagit kostnader men ännu inte fått de intäkter som finns i olika projekt.
Socialnämnden som brukar skena iväg ligger ganska bra till hittills i år. Socialbidragen visade dock en kraftig ökning under mars med 210 000 kronor och totalt för de första tre månaderna är underskottet 281 000 kr.
De verkligt stora överskotten bokförs hos Kultur- och tekniknämnden och Barn- och utbildningsnämnden med fem respektive fyra miljoner kr. Men detta beror på att kostnaderna för vinterväghållningen släpar och att skolan ännu inte bokfört interkommunala kostnader, skolskjutsar och en ökad semesterlöneskuld.
En sammanvägd bedömning från ekonomichef Lennart Käll är att det första kvartalet är en tillfälligt trevlig läsning som kommer att bli mer realistisk och med mindre överskott framöver.

Mer läsning

Annons