Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister och fördelar med gymnasiet

Inför de förändringar som nu görs har kommunen gått igenom upplevda för- och nackdelar med Sundsvalls gymnasium.
Med hjälp av intervjuer, studiebesök och kontakter med utomstående aktörer skymtar följande bild:

Annons
Svagheter
Organisationen är trög. Långa beslutsvägar gör att det uppstår situationer med dubbla budskap och ryktesspridningar.
Samarbetet är svagt mellan de olika programmen. Lärarna pratar inte med varandra, vilket ibland skapar dubbeljobb.
Eleverna tycker att proven hamnar för tätt. Det i sin tur gör att arbetsbördan är ojämnt fördelad över de tre läsåren.
Arbetstiden. Många lärare är missnöjda med nya systemet med årsarbetstid i stället för undervisningstimmar som det var förut.
Eleverna tycker att det är svårt att få tag i lärarna.
Schemat fungerar dåligt. Många upplever att de knappt hinner plocka upp böckerna förrän det är dags för nästa lektion. Lite tid för diskussioner.
Frånvaron är hög bland eleverna.
Den inre miljön upplevs inte som bra, framför allt inte på Hedbergska. Det är ont om uppehållsrum och salarna är inte ändamålsenliga.
Attityden till uppdraget. För många lärare jobbar fortfarande efter devisen: "Jag gör som jag alltid gjort".

Styrkor
Bra mångfald. Det finns stora möjligheter att välja och ändra sig inom organisationens ram.
Dynamiken och den sociala samvaron upplevs som positiv.
Lärarna upplever att det är bra att jobba i en stor skola, det gör det lättare att hitta meningsfränder och fler att bolla nya idéer mot.
Traditionen upplevs som positiv.
Välordnade arrangemang i form av Guldtrofén, allaktivitetsdagar, vårshow och novellpristävlingar och annat.
Ansvarskännande och kompetent personal.
Bra arbete med internationalisering, bland annat Spin och praktikutbildningar i Europa.
Väl fungerande elevvård.

Mer läsning

Annons