Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

BUP och socialtjänsten bör förbättra samarbetet

anser Socialstyrelsen och länsstyrelsen i Västernorrland Bristande information, dåligt fungerande kommunikation och för lite resurser. Så beskrivs problemen när BUP och socialtjänsten ska samarbeta kring utsatta barn och ungdomar.

Annons
Hindren är många.
Socialtjänsten är en kommunal verksamhet med egen budget och en egen lagstiftning.
BUP, som står för barn- och ungdomspsykiatrin, tillhör landstinget som arbetar under hälso- och sjukvårdslagen - med egna budgetramar.
Men många barn och ungdomar som far illa är inte klockrena fall för vare sig BUP eller socialtjänsten. Ofta behövs insatser från båda instanserna. Därför är det viktigt att hitta trygga och fungerande samarbetsformer kring de här barnen och ungdomarna, anser både Socialstyrelsen och länsstyrelsen i Västernorrland.
Att utsatta barn kan hamn mellan stolarna är ingen nyhet och flera försök att lösa problemen har gjorts under de senaste åren.
Och nu har Socialstyrelsens tillsynsenhet i Umeå samt länsstyrelsen i Västernorrland granskat hur samarbetet mellan BUP och tre olika kommuner i länet ser ut.
Under hösten intervjuades personal från BUP och socialtjänsten.
Alla är överens om att samarbetet kring de mest utsatta barnen med föräldrar som sviktar är det allra viktigaste. Det kan handla om barn som har utsatts för sexuella övergrepp, barn till psykiskt sjuka föräldrar, flyktingbarn och relationsproblem.
Ett samarbete mellan BUP och socialtjänsten finns. Men det ser olika ut i kommunerna.
Därför vill länsstyrelsen och Socialstyrelsen att det skapas ramar och rutiner för samarbetet och att rollerna och ansvaret mellan de två parterna blir tydliga och klara.
Bristen på information och en dåligt fungerande kommunikation är ett annat hinder.
Eftersom kommunikationen tillhör det allra viktigaste vill man att BUP och socialtjänsten kontinuerligt avsätter tid för möten och dialog.
Och personalen önskar gemensam planering av ärenden, kompetensutveckling och ömsesidigt kunskapsutbyte. Allt för att kunna ge stöd och behandling utifrån en helhetssyn på barnets och familjens behov.
Det är även viktigt att BUP och socialtjänsten förstår varandras ansvars- och kompetensområden och prioriteringsordning samt har rätt förväntningar på varandra, anser Socialstyrelsen.

Mer läsning

Annons