Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cancerrisken har ökat efter Tjernobyl

Den 26 april havererade en reaktor vid kärnkraftverket i Tjernobyl. På natten kom det smittade regnet. Och det kom mycket i Sundsvallsregionen. Om det har gett fler cancerfall vet man inte. Men det finns en trend som pekar på en ökning upp till 10-20 procent, enligt Martin Tondel, forskare från Linköping.

Annons
Vid den här tiden för 19 år sedan var oron stor i länet.
Länsstyrelsen öppnade en telefonsluss dit oroliga kunde ringa och ställa sina frågor.
Vad hade man att säga? säger Åke Bengtsson, länsstyrelsen.
Teoretiska kunskaper fanns om strålningsdoser. Men inga erfarenheter att luta sig mot
Skulle vi avråda människor från att äta av persiljan i landet, eller inte?
Och vi alla fick lära oss att det radioaktiva ämnet som följde med regnet från Tjernobyl hette Cesium 137, och att det hade en halveringstid på 30 år och vi fick ett gränsvärde: 300 Bequerel per kilo fick maten innehålla, och det ändrades snart till 1500 Bequerel.
Visste myndigheterna vad de gjorde?
Misstron var stor och frågorna många.
Många slutade att äta vilt, svamp och bär.
Och korna fick inte gå ut på bete. Hur farligt var det då för barnen att vara ute i gräset?

Låga stråldoser
Nu vet vi att korna runt Tjernobyl fick gå på bete, att barnen drack mjölken och att man blir som allra mest exponerad för strålning om man får det in i kroppen. Korna åt gräset och mjölken blev smittad.
Det var därför som barnen kring Tjernobyl drabbades så hårt av sköldkörtelcancer.
I Sverige blev det aldrig så.
Och det finns heller ingen rikstäckande kartläggning av hur olyckan har påverkat hälsan och förekomsten av cancer.
En av orsakerna till det är att vi exponerades av låga stråldoser och då kommer skadorna sent. Det kan dröja 8-10 år efter exponeringen innan man ser en topp av cancerformen leukemi, medan det kan ta 20-30 år för att se en topp av fasta tumörer.
Vid höga stråldoser ser man effekterna ganska fort. Då kan det handla om dagar, veckor och några månader.

Fler cancerfall
Enligt SSI (Statens Strålskyddsinstitut) kan man göra en generell beräkning på de extra dödsfallen i cancer, som orsakats av nedfallet, och som inträffar under 50 år räknat från 1986. Då rör det sig om totalt 251 fall i Sverige, varav 63 i Västernorrlands län - som är det hårdast drabbade länet i landet, följt av Gävleborg och Uppsala.
Martin Tondel, som är specialistläkare och forskare vid Linköpings universitet, har studerat cancerfallen från 1986 till 1996.
I måndags besökte han Mittuniversitetet för att berätta om sitt resultat, och det var ingen enkel bild han målade upp.
På en rak fråga om hur cancerfrekvensen har påverkats in Västernorrland svarade han att det finns en tendens till ökning, samtidigt som han hävdar att riskerna är väldigt små och att hans uppgifter är så osäkra statistiskt sett, att det inte går att dra några slutsatser för länet.
Efter sitt föredrag påstod han att ökningen av antalet cancerfall på grund av kärnkraftsolyckan kan vara 10-20 procent i de sju mest drabbade länen.
Leif Moberg, som är myndighetsspecialist på SSI, håller inte med. Han tycker att det har gått för kort tid för att kunna dra sådana slutsatser.
Stråldoserna har dessutom varit alldeles för låga för att kunna ge en sådan effekt, säger han.

Mer läsning

Annons