Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cirka 40 miljoner gav lägre utsläpp av koldioxid i Timrå

Timrås lokala investeringsprogram (LIP) reducerar utsläppen av växthusgasen koldioxid med 53.800 ton om året. Det framgår av Naturvårdsverkets sammanställning över klimatrelaterade miljöeffekter i drygt hundra hittills genomförda lokala investeringsprogram.

Annons
När det gäller klimatgaserna har Timrå mer en väl uppfyllt sitt mål, Christer Persson, miljöchef i Timrå kommun. I Timrå har utsläppen av växthusgaserna minskat med 75 procent.
Timrå har fått 39,8 miljoner kronor i statligt bidrag för sina lokala miljöinvesteringar för åren 2001 -2002. De sammanlagda miljöinvesteringarna uppgick till 169,1 miljoner kronor. Minskningen av koldioxidutsläppen med 53.800 ton koldioxid årligen motsvarar de genomsnittliga utsläppen från 18.800 personbilar.
Reduktionen har åstadkommits genom investeringar i fjärrvärme och att SCA byggde om sin bränslepanna och började elda bark. Genom den satsningen tog SCA bort 55.000 ton koldioxid från Östrandsfabriken.
Även det mycket uppmräksammade projektet på Ridstadion där man numera eldar hästskit har gett effekt. Utsläppen av växthusgaser minskade med 330 ton.
De sammantagna miljövinsterna från de lokala investeringsprogrammen är högre än förväntat, både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöeffekter, säger Gunnel Horm, chef för enheten för investeringsprogram vid Naturvårdsverket.
Under perioden 1998 till 2002 startade 211 investeringsprogram i 161 kommuner med syfte att öka den ekologiska hållbarheten. Hälften av programmen är nu genomförda och har sammantaget reducerat koldioxidutsläppen med mer än 700.000 ton årligen
30 procent mer än beräknat. En ny utvärdering visar att satsningen på LIP även är samhällsekonomiskt effektiv. Gunnel Horm. Kommunernas engagemang spelar en fortsatt mycket viktig roll i klimatarbetet.
De lokala investeringsprogrammen (LIP) är Sveriges största enskilda satsning på miljön. Riksdagen avsatte sammantaget 6,2 miljarder kronor till LIP, men de slutliga bidragen kommer enligt prognosen att uppgå till 4,7 miljarder. Det beror på att en del investeringar lagts ner eller minskat i omfattning.
De lokala investeringsprogrammen följs nu av lokala klimatinvesteringsprogram, Klimp, som har starkare fokus på att reducera utsläppen av växthusgaser.

Mer läsning

Annons