Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dagen före nyårsafton drabbades han av...

Dagen före nyårsafton drabbades han av hjärnblödning. I går gjorde han offentlig comeback i jobbet.
— De tre sjukvårdsförvaltningarna imponerar med bättre resultat än väntat, inledde Jan Sjödin från talarstolen i landstinget.

Annons
På ett sätt är steget inte alls långt. Landstingsstyrelsens ordförande har
sin stol alldeles intill en av talarstolarna på fullmäktiges möten i
sessionssalen i Härnösand.
Janne Sjödin hade egentligen bara att resa sig upp och prata i mikrofonen.
För den som nyligen haft hjärnblödning kan det kännas som ett mycket stort steg.
- Lite ringrostig, annars känns det bra, tyckte han själv efter halva dagen
med ett eget anförande och en kort replik.
Nervös vill han inte säga att han var heller.
- Nja, vet inte. Lite ringrostig som sagt, men jag har ju bott i en skyddad
tillvaro på rehab, på slutet var jag där på dagarna två dagar i veckan fram
till sista mars.
Jan Sjödin är inte helt återställd. Talet stakar sig ibland och vissa ord
blir något sluddriga. Det kan var och en höra.
Men successivt under mars månad har han trappat upp arbetsinsatsen och från
och med nu är det full fart som gäller igen för landstingets ledande
politiker.
- Ja, men jag prioriterar vad jag deltar i. Jag kanske minskar ner på
Stockholmsresorna. Jag har inte varit i Stockholm än i år, säger han.
Av vänner och fiender i politiken var faktiskt huvudmotståndarna först att
offentligt uppmärksamma landstingsrådets återkomst i går.
- Först och främst vill jag hälsa Jan Sjödin välkommen tillbaka i den
politiska hetluften. Vi önskar honom fortsatt bättring, deklarerade
Jacomina Beertema (m).
Sverker Ågren (kd) hakade på i samma anda:
- Den beslutsamhet du har visat i rehabiliteringen hoppas jag du tar med
dig i politiken.
Fast frågan är om inte Roy Resares (mp) ord värmde politiskt mest:
- Jag minns ditt första fullmäktige när du sa att ditt mål var en ekonomi i
balans. Nu är vi där.
Jan Sjödin var fullt medveten om att det var Jacomina Beertema som drog
igång välkomsthälsningarna.
- Fint att man kan vara sån. Politiken är en sak, människan en annan,
tyckte han.
Klas Leffler
klas.leffler@tidningen.to
0611-554830

Landstingsfullmäktige i korthet:

Landstingsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.
Det klubbades av landstingsfullmäktige i går utan minsta gnutta dramatik.
Ansvarsfriheten tillstyrktes av landstingets revisorer liksom även för
patientnämnd-etisk nämnd samt folkhögskolestyrelserna i Ålsta, Hola och
Hampnäs.
Det var vid motsvarande punkt i fjol som revisionens ordförande Carl Edblom
(c) ställde saken på sin spets och avgick när landstingsstyrelsen i sin
helhet beviljades ansvarsfrihet mot revisorernas förslag.
Ekonomin är en faktor som klart kan spela in i de olika bedömningarna.
Landstinget redovisar i år ett plusresultat på 52 miljoner kronor.

Det blev politisk strid direkt på landstingsfullmäktiges möte i Härnösand i går.
Sverker Ågren (kd) vägrades ställa en interpellation om diskriminering mot
permobiler på bussar. Frågan överlämnas istället till länstrafiken.
Men det krävdes votering där majoritetens linje vann 43 röster mot 29.
- Jag kommer att överklaga beslutet för brott mot kommunallagen, förklarade
Sverker Ågren.
Enligt Ågren har han stöd från handikappombudsmannen, HO, i permobilfrågan
som han menar är en principiell och viktig sak för politikerna att
diskutera offentligt.
Interpellationen var ställd till Benny Eriksson (s) i rollen som vice
ordförande i länstrafikbolaget. Samme Eriksson är ordförande i landstingets
servicedelegation.

- Jag beklagar att en patient inte fick ett värdigt slut. Men det fanns 21
lediga vårdplatser på sjukhuset vid tillfället. Det borde ha gått att
förbereda och ordna en bättre lösning.
Det framhöll landstingsrådet Ewa Söderberg (s) angående bullret från bygget
av patienthotell på Sundsvalls sjukhus.
Ljud och vibrationer har i minst ett fall stoppat angelägna samtal mellan
en döende patient och hans närmaste anhöriga, vilket Bertil Lindström (m)
påtalar i en interpellation.
I svaret från Ewa Söderberg understryks att arbetsmetoderna har anpassats
så att man om möjligt sågar och borrar istället för att bila, vid bilning
används en fjärrstyrd robot på gummimattor, störande arbeten får inte
bedrivas före klockan åtta på morgonen och om verksamheten inom sjukhuset
så kräver kan störande arbeten stoppas omgående.

Nej, det är fortfarande landstingsdirektören som anställer och sparkar
underlydande chefer. Politikerna i landstingsstyrelsen får nöja sig med att
tillsätta landstingsdirektör.
Det står klart sedan en motion om nyordning avslagits i fullmäktige.
Oppositionsrådet Hans Hedlund (c) väckte förslaget i vågorna efter
chefsturbulensen på kulturens område och vill att politikerna ska få
besluta om de tre sjukhuscheferna, chef för regional utveckling samt
primärvårdschef.
- Det blir en ökad tydlighet att vi förtroendevalda även har ansvar för de
centrala chefsbefattningarna. Jag var säker på att den här motionen skulle
bifallas, uppgav han.
Så blev det nu inte. Motionen avslogs med rösterna 42-26.

Mer läsning

Annons