Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att enas om rätt spår

/
  • Vad ska hända med järnvägen genom stan? I dag träffas Banverket och kommunen för att hitta en lösning.

Allt ska upp på bordet. 20 gamla förslag dammas av i dag när kommunen och Banverket möts för att hitta en lösning på järnvägsfrågan i Sundsvall. ST kan presentera alla förslagen.

Annons
Om drygt fyra år ökar tågtrafiken genom Sundsvall dramatiskt när Botniabanan är färdig. Inför det måste järnvägspassagen genom stenstan byggas om, det är alla överens om.
Men positionerna har varit helt låsta för vad som ska göras.
Fram till i dag.
Under tisdagen möts tjänstemän från kommunen och Banverket för att hitta en kompromiss. Alla förslag som en gång snabbt sorterades bort som orealistiska ska upp på bordet igen.
Vi måste hitta något som vi kan enas om, sa Anders Strandberg, regionchef vid Banverkets mellersta region, till ST i förra veckan.
ST har hela listan på de 20 olika förslagen. Det handlar om mer eller mindre realistiska sätt att ordna så att väg och järnväg inte blockerar varandra i Sundsvalls centrum.
Numreringen 1-20 är ST:s egen, i utredningen från 2000 har alternativen andra beteckningar.

Järnvägen kvar i nuvarande sträckning genom stan:
1: En kort tunnel genom stenstan. Centralstationen skjuts något västerut. Ny station vid Åkroken.
Kostnad: 900 miljoner kronor (alla kostnader från år 2000)
2: Öppen nedsänkning av järnvägen genom centrum. Centralstationen och Västra station kvar i sina lägen.
Kostnad: Mer än 900 miljoner kronor.
3: En tre kilometer lång järnvägstunnel genom centrum. Ny person- och godsbangård. Ny station vid Åkroken. (Också kallat S3. En variant med något kortare tunnel är kommunens alternativ).
Kostnad: Minst 1,2 miljarder kronor.
4: Järnvägen genom centrum höjs med som mest 1,5 meter. Korsande gator grävs ner för att åstadkomma planskilda korsningar.
Kostnad: Minst 250 miljoner kronor.
5: Järnvägen genom centrum höjs med 5,5 meter och går på en bro eller bank. Korsande gator kvar på nuvarande nivå.
Kostnad: Minst 400 miljoner kronor.
6: Järnvägen kvar i nuvarande läge. Korsande gator grävs ner rejält i viadukter eller stängs av. (Banverkets alternativ, också kallat R1).
Kostnad: Minst 100 miljoner kronor
7: Ingen ändring av vare sig gator eller järnväg. Konflikten mellan väg och järnväg löses med begränsning av biltrafiken i centrum och med reglerad tidtabell för tågen.
Kostnad: Försumbar.

Järnvägen flyttas till helt nytt läge i eller utanför Sundsvall:
8: Järnvägen går som idag fram till ny centralstation vid inre hamnen. Därefter på Heffnerssidan fram till en tunnel genom Ortviks- och Korstabergen förbi Tunadal och Maland till Ådalsbanan.
Kostnad: Minst 1,5 miljarder kronor.
9: Järnvägen går som i dag fram till ny centralstation vid inre hamnen. Därefter över Selångersån och rakt norrut genom en tunnel under Norra Berget. Tunneln mynnar i Birsta.
Kostnad: 3-4 miljarder kronor.
10: Järnvägen viker av västerut vid Fläsian och går i en tunnel under Skönsmon. Därefter på en bro eller i en tunnel från postterminalen över/under Sundsvallsfjärden till en tunnel genom Norra Berget mot Birsta.
Kostnad bro: 3 miljarder kronor, tunnel: 3,75 miljarder kronor.
11: Både järnväg och E4 läggs i en tunnel under inre hamnen och Sundsvallsfjärden. Järnvägen fortsätter i en tunnel under norra Berget till Birsta.
Kostnad: 3-4 miljarder kronor.
12: Både järnväg och E4 läggs på en bro över Sundsvallsfjärden från postterminalen vid Kolvägen. Järnvägen fortsätter i en tunnel under norra Berget till Birsta.
Kostnad: 3-4 miljarder kronor.
13: Ny järnväg byggs väster om Sundsvall. Den viker av västerut i höjd med Myre och går genom en tunnel under Södra Berget mot ett nytt resecentrum i västra Nacksta.
Kostnad: Minst 2 miljarder kronor.
14: Järnvägstunnel under södra Sundsvall. Spåret viker av söderut från nuvarande bangården och går i tunnel under Södermalm mot Sidsjöbäcken.Kostnad: Okänd.
15: Järnvägen höjs upp från nuvarande bangården och går i höjden över inre hamnen, mot norra sidan av Selångersån vid Norrmalmsparkeringen och vidare västerut.
Kostnad: Okänd.
16: Järnvägen läggs i en tunnel under Björneborgsgatan och Bergsgatan (E14) fram till Sidsjöbäcken. Därefter oklart.
Kostnad: Okänd
17: Järnvägstrafiken delas. Persontrafiken går på ett nytt spår norr om Stenstan enligt alternativ 15 ovan. Godstrafiken kvar i nuvarande sträckning.
Kostnad: Okänd.
18: Järnvägstrafiken delas. Godstrafiken går i en tunnel under Södermalm enligt alternativ 14 ovan. Persontrafiken kvar i nuvarande sträckning.
Kostnad: Okänd.
19: Järnvägstrafiken delas. Ett spår norr om stan enligt alternativ 15, det andra i en tunnel under Södermalm enligt alternativ 14.
Kostnad: Okänd
20: Järnvägen gör en krok norr om nuvarande bangård mot inre hamnen. Därefter tillbaka till nuvarande sträckning men i en tunnel under stenstan.
Kostnad: Okänd.
Källa: Bilaga till förstudie - järnvägen genom Sundsvall (2000).

Fotnot: Hittills har regeringen avsatt 330 miljoner kronor för en järnvägslösning i centrala Sundsvall och till en västlig etapp som ST tidigare berättat om.

Mer läsning

Annons