Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dålig koll på ny lag mot mobbning

/
  • Från och med den 1 april införs en ny lag som stärker elevernas ställning i skolan. Bland annat förbjuds all form av diskriminering och mobbning.

På lördag införs en tuffare lag mot diskriminering och mobbning i skolan. Bland Sundsvalls skolor verkar kännedomen vara dålig om de nya reglerna.

Annons
Den nya lagen tydliggör och stärker elevernas rättigheter. Samtidigt förbjuder den diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och mobbning.
I lagen ställs även krav på nya så kallade likabehandlingsplaner. Följs inte kraven från riksdagen kan skolledarna bli skadeståndsskyldiga.
Alla skolformer omfattas - förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
ST har ringt till fyra grundskolor för att kontrollera om förändringen är bekant.
De rektorer vi pratade med hade hört talas om lagstiftningen, däremot kände två av dem inte till innehållet.
I huvudsak känner jag till den. Men jag har ju gått och inbillat mig att det här varit förbjudet sedan tidigare, och jobbat efter det, säger Paul Alsén, rektor vid Nackstaskolan.
Vi har förberett oss på att vi får förändra rutiner och se över hur arbetslagen jobbar. Sedan förväntar jag mig att förvaltningen centralt tar sitt ansvar och gör en utbildningsinsats rätt omgående, säger Björn Melander vid Ljustadalens skola.
Tre av fyra rektorer som ST pratade med har inte börjat arbetet med en likabehandlingsplan, ett av huvudnumren i den nya lagstiftningen.
Nej. Hörru du. Den informationen har jag inte fått. Däremot jobbar vi hårt med de här frågorna sedan tidigare, säger Björn Melander.
På många andra håll har kommuner ordnat utbildningar runt den nya lagstiftningen.
Inom kort ska vi ordna en utbildningsdag för alla rektorer och förskoleledare. Vi jobbar på att få hit det särskilda elevombudet som utsetts för att informera om lagen. Han är advokat och heter Lars Arrhenius, säger Marianne Staaf-Gälldin, biträdande skoldirektör.
Hur kommer det sig att det här inte gjorts tidgare?
Det kan jag inte svara på. Men jag tycker inte att den här nya lagen är revolutionerande, säger Marianne Staaf-Gälldin.
Flera av Sundsvalls skolor bedriver sedan tidigare ett aktivt arbete mot mobbning, trakasserier och diskriminering.
Det finns en kommuntäckande handlingsplan för arbetsmiljön och många skolor har egna mobbningsplaner, kamratstödjare eller andra dokument som reglerar de här frågorna. Arbetet har berömts av Skolverket.
Men ändå - även Sundsvalls skolor måste följa gällade lagstiftning.
Det finns inte reglerat i lagen när kraven ska vara genomförda. Men jag utgår från att de ansvariga i kommunen startar det arbetet skyndsamt om man inte redan gjort det, säger Peter Syrén, kansliråd vid utbildnings- och kulturdepartementet.

Fakta/Nya lagen mot diskriminering och kränkande behandling av elever
Regeringen kom med propositionen i maj i fjol.
Lagen börjar gälla den 1 april och förbjuder diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder.
Lagen säger även att varje skola ska ha en likabehandlingsplan. Eleverna ska vara med och ta fram den. Planen ska ses över och följas upp varje år.
I likabehandlingsplanen ska det framgå hur nuvarande trakasserier och annan kränkande behandling ska utredas och förhindras.
I lagen står även att ordningsregler inte får tillämpas så att de har kränkande effekt. Dessutom införs ett förbud mot repressalier - barnet eller eleven som anmält en händelse får inte bestraffas för det.
Skadeståndsansvar införs för de ansvariga i verksamheten.
Lagen säger också att en elev kan få ersättning för förstörda cyklar och kläder.
Källa: Regeringskansliet.

Mer läsning

Annons