Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De öppnar för fler ensamkommande

/

Antalet ensamkommande flyktingbarn stiger snabbt i landet och trycket på Sundsvall ökar kraftigt.
Kommunen har nu stora problem att hitta boenden.
– Det är väldigt bekymmersamt, säger Berit Johansson, enhetschef placering barn och ungdom på Sundsvalls kommun.

Annons

Migrationsverket höjde under tisdagen asylprognosen för nästa år. En grupp som väntas öka kraftigt är omyndiga personer utan vårdnadshavare, eller ensamkommande flyktingbarn. Vid årsskiftet i år beräknas 7300 ha sökt asyl i Sverige – en fördubbling jämfört med de två föregående åren. Och under 2015 räknar Migrationsverket med siffror mellan 6 800 och 9 200, med ett huvudscenario på 8 000 ensamkommande flyktingbarn.

På Sundsvalls kommun märks det ökade trycket tydligt i verksamheten.

– Vi har för någon vecka sedan fått nya fördelningstal. Tidigare i år var talet 13 och nu har det höjts till 22, och det fortsätter att stiga, säger Berit Johansson.

Omräknat till antal barn innebär det en förväntad ökning från 32,5 till 61 nya ensamkommande flyktingbarn per år till Sundsvall. Därutöver beräknas ett antal barn med anknytning till Sundsvall komma. Att tillgodose barnens alla behov är svårt för kommunen, enligt Berit Johansson. Speciellt att hitta en första plats att bo.

– Det är ett stort problem att hitta boende. Vi har nu bara ett gruppboende i kommunal regi, Estonte, som totalt har 20 platser och det räcker inte alls, säger hon.

Kommunen tvingas därför vända sig till hem för vård eller boende, HVB-hem, bland annat i Ånge och privata boenden i andra kommuner. Och det behöver gå snabbt när väl besked kommer.

– När vi får ett meddelande från Migrationsverket om väntade barn har vi två dygn på oss att hitta ett boende, säger Berit Johansson.

För att möta de ökade trycket vill kommunen utöka antalet boendeplatser till 45. Kommunen har också ansökt hos länsstyrelsen om 1,7 miljoner kronor i bidrag, enlig § 37 i den förordning som reglerar ersättning för att underlätta bosättning.

Kostnaden för utökningen av antalet boendeplatser beräknas bli 4,7 miljoner kronor varav lokalerna står för 2,7 miljoner, lönekostnader 1,8 miljoner och utbildningar för den resterande delen, 200 000 kronor.

– Sedan har vi ett behov av fler gode män. De här personerna är omyndiga och då behöver de en god man. Det är också en sådan situation där vi behöver fler nu, säger Mikael Lindberg, chef för avdelningen för stöd och behandling på socialtjänsten.

Mer läsning

Annons