Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Eldade sly med bildäck som bränsle

När Timrå kommun röjde ett område söder om fabriksruinen i Fagervik eldade man upp ris och sly med hjälp av bildäck, som fick det att brinna bättre. Det påstår Naturskyddsföreningen som nu kräver en förklaring av kommunstyrelsen, hur man ser på denna miljöfarliga metod.

Annons
Enligt Ronnie Söderlund, Kultur- och teknik, och Stefan Grundström, Miljö- och byggkontoret, är det olagligt att använda sig av bildäck och spillolja för att tända på överblivet ris. Vid kontakter med ansvariga arbetsledare säger sig Söderlund och Grundström inte ha fått fram något som tyder på att så varit fallet.
Vid vårt besök på platsen för röjningsarbetena i Fagervik kunde man dock lätt konstatera att på ett flertal eldningsplatser fanns rester av uppeldade däck. Det återstår alltså för den ansvariga förvaltningen att förklara hur dessa rester hamnat precis där riset bränts, skriver Timrå Naturskyddsförening till kommunstyrelsen.
Om prover tas på askan kommer man sannolikt också att kunna uppmäta förhöjda värden av tungmetaller. Svaren borde dessutom vara ett förstahandsintresse för en kommunstyrelse i en kommun som vill kalla sig EKO-kommun.
Den gamla industrimarken ligger i direkt anslutning till Klingerfjärden, alldeles intill den kajplats som löper i kanten av östra änden på fotbollsfältet.
Tidigare undersökningar av själva marken har visat förhöjda halter av miljöskadliga föroreningar som härrör från fabrikstiden. Risken att dessa ämnen tas upp i vegetationen är uppenbar.
Naturskyddsföreningen har påpekat att den ved som togs tillvara vid röjningen troligen kan innehålla tungmetaller i förhöjda halter. Vid förbränning kommer en del att följa med röken ut i luften och en del kommer att finnas kvar i askan.
Söderlund och Grundström uppger att stickporvskontroller bör göras om den ska säljas till privatpersoner. Varför denna begränsning ska göras enbart när det gäller privatpersoner framgår inte. Om veden har förhöjda halter av tungmetaller bör den förbrännas under betryggande former och askan deponeras. Vi utgår ifrån att kommunstyrelsen efter det inträffade nu tar initiativ som leder till att framtida röjningsarbeten kommer att ske under ordnade former, slutar föreningen sitt brev.
Vi har tidigare påtalat den här märkliga eldningen men inte fått något klart svar. Det är därför vi skriver ytterligare ett brev och riktar oss direkt till kommunstyrelsen, säger Berry Johansson, sekreterare i Timrå Naturskyddsförening.

Mer läsning

Annons