Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folk trivs bättre i Nya Nacksta och Nya Bergsåker

/
  • Lekplatser och grillplatser är två av många saker som bidrar till bättre boendemiljö i Nacksta

Miljontals kronor har hjälpt Nacksta och Bergsåker att bli trivsammare att bo i.
Områdena har tidigare haft dåligt rykte.
Nu är det nya tongångar.

Annons
Det har blivit grönare, lugnare, mer miljövänligt och trivsammare i både Bergsåker och Nacksta. Bostadsområdena som länge dragits med dåligt rykte har fått en omgörning i stor skala. Nu har förändringen utvärderats på Chalmers, och presenteras av Naturvårdsverket.
Vi hade mycket för ögonen, att skapa miljöer som är positiva att bo och leva i. Båda områdena var präglade av miljonprogrammen, det var otryggt och opersonligt, en miljö som inbjöd till att vara anonym, säger Erik Liljeström, marknadschef på Mitthem.
Hus har rivits, fasader har fått ny färg, tak blivit lutande och ängsblommor planterats. Belysning har förbättrats, kodlås installerats och sopsortering införts.
Jag upplever att vi har lyckats hemskt bra med båda områdena. Vi får indikationer på att de som bor där känner trygghet, säger Erik Liljeström.
Något som också syns i antalet outhyrda lägenheter. När kalkylen för investeringarna gjordes räknade man ut att det hela skulle gå plus om vakansgraden sänktes till fem procent. I Nacksta är andelen outhyrda lägenheter nu mellan 1,5 och två procent och ännu lägre i Bergsåker.
I båda områdena har vi lägre omflyttning än i bolaget som helhet, det tycker jag kan tolkas som att folk trivs, säger Erik Liljeström
Sammanlagt har tio bostadsområden i landet granskats efter att de fått bidrag till lokala investeringsprogram, LIP med syfte att stärka det lokala miljöarbetet inom ramen för Agenda 21.
Bergsåker har sammanfattningsvis blivit mer småskaligt och grönt. Här har ett sexvåningshus försvunnit helt, två andra har delvis rivits och antalet lägenheter minskat med 150 stycken. För att minska elförbrukningen har lägenheterna fått individuella elmätare och vitvarorna har bytts mot engergisnåla modeller, dessutom finns motorvärmare som styrs eleffektivt.
Problem har däremot uppstått med genomfartstrafik.
I Nacksta har grillplatser och lekplatser anlagts, parkeringshus har ersatts med upplysta parkeringsplatser och källarutrymmena har styckats av. Dessutom har portarna fått skärmtak.
På sommaren ser man många härliga trädgårdar, folk grillar och sitter ute och äter, det är ett bra tecken på att folk bor och lever här, säger Erik Liljeström.
Elförbrukningen per person har minskat både i Nacksta och Bergsåker, men målen med en 10-procentig nedgång har inte infriats. Däremot har man lyckats nå förhoppningarna att minska vattenförbrukningen, med råge, i båda områdena.
I Bergsåker har målet uppfyllts om att minska hushållsavfallet i Nacksta har man däremot inte lyckats med kompostering i samma utsträckning.
Vi får lägga ganska mycket arbete på sopsortering, säger Erik Liljeström.

Bergsåker
Byggt 1972-73
Tidigt dåligt rykte, oattraktivt, stora problem och många tomma lägenheter.
Förnyelse 1998-2000
Mitthem har investerat 67,7 miljoner kronor, LIP-bidraget var 4,4 miljoner.
572 invånare 16 procent invandrare.
Mängden hushållssopor som går till deponi har minskat med 30 procent, omkring 55 ton material per år går till återvinning.

Nacksta
Byggt 1966-72
Tidigt negativt rykte, problem med outhyrda lägenheter.
Bostadsförnyelseprojekt 1998-2001.
Mitthem har investerat 86 miljoner, inräknat Midälvaområdet hamnar summa på 130 miljoner enligt Erik Liljeström. LIP-bidraget utgjorde 3 miljoner kronor.
4 400 invånare, 25 procent utlandsfödda.
Mängden sopor som körs till deponi har minskat med över 20 procent, över 80 ton går till återvinning.

Mer läsning

Annons