Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Forskningens dag med fokus på prostatacancer

Att få beskedet prostatacancer upplevs med starka känslor. — Livet hamnar under en skugga eller ett livshot, säger Oliver Hedestig som intervjuat män med diagnosen.

Annons
Många säger inget till omgivningen, de vill gömma och begrunda. Bara frun och barnen får veta. En anledning är rädsla att mista vännerna.
Att få diagnosen upplevs som ett hot mot livet, det skapar oro och osäkerhet. Man vill inte ha medömkan eller älta sjukdomen, säger Oliver Hedestig, universitetsadjunkt vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet.
Sina djupaste tankar delar inte mannen med någon.
När Oliver Hedestig gjorde sin undersökning bad de flesta män sina fruar eller sambos att gå ut ur rummet när frågorna skulle ställas.
Av undersökningen framgår att männen tycker att de fått bra information från sin läkare. Men alternativen liknas vid att välja mellan pest och kolera, eller att spela på rysk roulette.
De flesta som gör en operation har beslutat själva och inte samrått med sin fru. De som väntar och ser tycker sig ha fattat beslutet tillsammans med sin läkare, säger Oliver Hedestig.
Att prata med andra som behandlats för prostatacancer leder ofta till alternativet strålbehandling.
Vid radikaloperationer är läkarens svar avgörande för valet. Många resonerar också att det finns en andra chans i och med strålningen.
Viktigt för männen är att behålla potensen, slippa urinläckage och att få bort det onda.
Urinläckage är mer frekvent hos radikalopererade. Tarmläckage är mer frekvent hos strålbehandlade, säger Oliver Hedestig.
Alla som genomgått behandling för prostatacancer erbjuds kontroller efteråt. Patienterna har berättat att regelbundenheten är viktig, det ger trygghet. Om kontrollerna blir oregelbundna upplevs stress, oro och frustration.
Samtidigt tolkas erbjudandet av regelbunden kontroll som att sjukdomen är livshotande, säger Oliver Hedestig.
PSA-värdet är viktigt för många och de för bok över det.
Det finns olika sätt att hantera situationen, och lösningarna är högst individuella.
Många väljer att aktivera sig fysiskt för att skifta fokus, men urinläckage kan vara ett hinder, säger Oliver Hedestig.
För många är det också viktigt att få träffa andra för att prata om erfarenheter. Men de mötena sker oftast i väntrummet på urologen eller onkologen.

Prostatacancer
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och utgör närmare en tredjedel av all cancer hos män.
De vanligaste behandlingarna mot cancer är kirurgi, strålbehandling och läkemedel.
Dödligheten i cancer har minskat med i genomsnitt 1,5 procent per år den senaste tjugoårsperioden.
PSA är ett enzym som utsöndras i sädesvätskan, förhöjda halter kan tyda på prostatacancer.
Källa: Socialstyrelsen

Forskningens dag
Forskningens dag anordnas varje år av Medicinska fakulteten vid Umeå universitet för att forskare ska få presentera sina resultat och idéer. I går var första gången evenemanget hölls utanför Umeå. Tidigare teman har varit bland annat stroke, bot för barnlöshet, fett på gott och ont, ihärdiga infektioner och reservdelsmänniskan.

Mer läsning

Annons