Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gymnasiet står inför stora förändringar

Den kommunala gymnasieskolan i Sundsvall står inför stora förändringar de närmaste åren.
Hela studieupplägget görs om samtidigt som det individuella programmet bantas rejält.
Ribban ligger högt — 2007 ska alla elever ha behörighet att söka till högskolan.

Annons
Det är den tuffare konkurrensen från friskolorna och ändrade krav från riksdagen som gör att Sundsvalls kommun nu väljer att förändra gymnasiet.
På bordet finns sju delförslag som ska vara verklighet höstterminen 2007. Det handlar om förändringar som påverkar elevernas och lärarnas vardag påtagligt.
Den kanske viktigaste uppgiften blir att minska antalet elever vid det individuella programmet.
I januari var 262 elever inskrivna där. Så ser det ut trots att utbildningen är till för skoltrötta, studieosäkra eller elever som saknar full behörighet.
- Vi måste bli bättre på att ta hand om de här eleverna. Idag lämnar alldeles för många gymnasiet när de egentligen skulle ha haft mycket mer med sig, säger Anders Edström, enhetschef vid Sundsvalls gymnasium.
Av de 262 inskrivna eleverna vid individuella programmet har cirka 100 stycken hoppat av från nationella program. Nu ska gymnasiet sätta in snabba och stora insatser för att minska gruppen som inte fullföljer sin utbildning.
- Något är fel när elever med goda betyg, som kommit in i konkurrens med andra, väljer att hoppa av sin utbildning, säger Anders Edström.
En annan punkt är att de olika ämnena ska fortsätta växa samman. Det sker redan i stor omfattning i gymnasiet i Sundsvall, men fortfarande finns lärare som stretar emot och vill jobba i invanda mönster.
- Hela idén med det här är att vi ska jobba ihop mer mellan ämnena. Då går det inte att fortsätta att jobba på sitt eget sätt. Att nå den här ändringen kräver både tålamod och bra exempel, säger Anders Edström.
När förändringarna sjösätts 2007 ska även elevinflytandet vara bättre och innemiljön utvecklas. Samtidigt är det tänkt att fler ska välja estetiska kurser, som visat sig vara riktigt uppskattade.
En arbetsgrupp bestående av gymnasieenhetscheferna, skoldirektören, barn- och utbildningsnämndens ordförande och utvecklingschefen får nu i uppdrag att genomdriva förändringarna. De första stegen är tagna - men tempot kommer att öka framöver.
I takt med ändringen ses även organisationen och ledningsfunktionen över. Något som tidigare varit ett omdiskuterat ämne inom Sundsvalls gymnasium.
Anders Edström ser positivt på det kommande arbetet.
- Jag är betydligt mer optimistisk än vad jag var för ett år sedan. Det finns ett klimat och en vilja att Sundsvalls gymnasium ska bli något riktigt bra, säger han.

Regeringens förslag på de "elva stegen" i gymnasieskolan
1. Ämnesbetyg ersätter dagens kursbetyg.
2. En gymnasieexamen införs.
3. Gymnasiearbete stärker helhetssynen i utbildningen.
4. Ökad kvalité på det individuella programmet.
5. Frisök ger elverna ökad valfrihet och stimulerar regional samverkan.
6. Historia blir nytt kärnämne.
7. Kärnämnen bör präglas av utbildningens inriktning.
8. Satsning på en modern lärlingsutbildning.
9. Förstärkt kvalité på yrkesutbildningarna i gymnasieskolan.
10. Större kurser för sammanhang och fördjupning.
11. Lokala kurser måste kvalitetssäkras av skolverket.

Fakta/gymnasieprogram
Från år 2000 finns det 17 nationella program, samtliga är treåriga. De ger en bred basutbildning och behörighet att studera på universitet eller högskola. Varje program omfattar 2500 gymnasiepoäng.
Samtliga nationella program innefattar åtta kärnämnen: engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska och religionskunskap.
Varje program får sin karaktär genom karaktärsämnen. De ämnena omfattar 1450 poäng. Utöver det finns även specialutformade lokala program och individuella program.

Förändringar som genomförs i Sundsvalls gymnasium till år 2007:
*Skapa breda ingångar det första året i gymnasiet. År två och tre ges många möjligheter till fördjupning, profilering och speicalisering.
*Avsevärd minskning av antalet elever vid det individuella programmet.
*Större elevinflytande.
*Ökad samverkan med föräldrar, grundskola, universitet och näringsliv.
*Inspiriera eleverna att välja estetiska kurser i större utsträckning. Målet kan vara fler utställningar, konserter och modevisningar.
*Göra arbetet mer ämnesintegrerat, verklighetsanknutet och sett ur ett helhetsperspektiv.
*Det miljö- och hälsofrämjande arbetet ska genomsyra verksamheten.

Mer läsning

Annons