Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här är länets avgörande framtidsfrågor

/

Kommunikationer, samverkan och skogen.
Det är viktiga framtidsfrågor för Västernorrland.
Åtminstone enligt landshövding Bo Källstrand.

Annons

På tisdag är det dags för #sundsvalltycker igen.

Den här gången handlar det om rikspolitik där personer på riksdagslistan deltar.

Vi har frågat avgående landshövdingen Bo Källstrand vilka de avgörande framtidsfrågorna är.

Vilka av de frågor du lyfter fram är allra viktigast?

– Allt hänger ihop. Mer människor ger tillväxt men för att klara detta är de övriga frågorna ett viktigt medel. Vi satte upp som mål att vända en 50-årig trend av vikande befolkningsminskning. 242 000 invånare ska om sex år vara 250 000 och glädjande är att vi lyckats vända den nedåtgående trenden.

Som landshövding och ansvarig för Länsstyrelsen har Bo Källstrand jobbat med dessa frågor. Det har gett resultat, men mycket återstår att göra.

Inte minst på kommunikationsområdet.

– Det finns en samsyn i länet kring dessa utvecklingsfrågor där alla arbetar i samma riktning.

Men inte i allt.

Bo Källstrand pekar på att det är svårt att gemensamt profilera länet, många i övriga Sverige som inte vet var Västernorrland ligger.

– Alla är överens om att samverka, men de sker utifrån de egna villkoren.

Demografi, integration och bostäder

"Glädjande nog har länets vikande befolkningsutveckling brutits och vi ser en ökning under 2013 som fortsätter i år. Bakom detta ligger i stor utsträckning invandring. Samtidigt redovisar samtliga kommuner brist på bostäder i centralorterna. Ett ökat bostadsbyggande är viktigt, inte minst vad avser hyresrätter. Viktigt är också ett regelverk som innebär att även invandrare tillåts som hyresgäster. 

Trycket från omvärlden består och signalerna är att vi och andra län behöver öka vårt mottagande och erbjuda kommunplacering. Detta utgör en möjlighet att fortsätta den positiva befolkningsutvecklingen, men ställer samtidigt krav på insatser med skolor och liknande.

Skapande av mer attraktiva boendemiljöer som lockar yngre människor att flytta till – och återvända till – länet."

Kommunikationer

"Glädjande nog har transportinfrastrukturen förbättrats under senare år. Botniabanan, och därmed förbättrad pendling, gynnar länets utveckling. E4 har successivt blivit mycket bättre och efter kommande vinters öppning av E4 är det riktigt bra. Dock återstår ett antal viktiga järnvägssatsningar: Dubbelspår Sundsvall-Gävle ökar tillgängligheten till länet. Ny järnväg Sundsvall-Härnösand skapar en "storstadsregion", snabbare trafik på Mittbanan ökar godstrafiken mot Norge, integrerar Sundsvall/Ånge samt ger en regional koppling mot Jämtland. Upprustning av sträckan Nyland-Långsele är av största vikt."

Kompetens

"För låg utbildningsnivå i länet och hög arbetslöshet nödvändiggör fortsatta satsningar på YH-utbildning, samt på Mittuniversitetet."

Samverkan/profilering

"Västernorrland har en otydlig profil. Många människor på andra håll vet inte riktigt var det ligger och vad som finns här. Jämför med Dalarna eller Jämtland som har tydliga profiler. Till dels beror detta på att vi själva sällan talar om Västernorrland utan om Sundsvall, Härnösand, Höga Kusten, Övik. Glädjande initiativ för att samarbeta mellan kommunerna tas nu exempelvis genom ett nytt bolag för Turismutveckling Höga Kusten, men samarbetet är inte alltid det bästa. Hur vill vi själva att framtiden ska se ut?"

Sundsvall

"Sundsvallsregionen har stor potential, men utvecklas långsammare än flertalet lika stora regioner i landet. Viktigt att utveckla framtidens profilområden, pågående initiativ på att profilera Sundsvall som finansiellt centrum, myndighetsstad och IT-stad är viktiga och måste accelereras."

Skogsnäringen

"Länet har stora skogar och detta ger mycket arbete i inlandet. Efterfrågan på skogsråvara är avgörande. Spännande utveckling av nya användningsområden pågår på olika platser i länet. Att detta blir framgångsrikt ser jag som utomordentligt viktigt." 

Mer läsning

Annons