Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

—Hårdhandskarna gäller i Timråekonomin

—Vi vet redan nu att det blir ännu ett tufft år för Timråekonomin. Det går inte att lova att vi hamnar i balans men ambitionen finns och då är det hårdhandskarna som gäller resten av året.

Annons
Det sa kommunstyrelsen ordförande Ewa Lindstrand när fullmäktige i Timrå diskuterade det kraftiga underskottet i bokslutet för år 2004 vid måndagens sammanträde. Oppositionsrådet Lars-Erik Nordin undrade om hon inför valåret 2006 kunde ge ett löfte om att balansen skulle vara återställd. Vilket hon alltså varken ville eller kunde.
Hon pekade bland annat på de risker som finns när allt fler flyttas från försäkringskassans skyddsnät och hamnar på kommunens sociala konto för försörjningsstöd.
Timråbos nya direktiv från ägaren fanns som den andra stora frågan på dagordningen. Ingvar Smedjegård, centern, som sitter i Timråbos styrelse och är ledamot i fullmäktige menade att det tagit lång tid innan kommunledningen kommit till sans. Att Timråbo nu befinner sig i en utsatt situation med alltför många tomma lägenheter och ett eftersatt underhåll, ville han till stor del skylla på gamla fullmäktigebeslut.
Bostadsförsörjningsprogrammet byggde på prognoser om kraftig befolkningsökning och då byggdes bland annat Örnen. Kommunen har också vidtagit åtgärder som slagit mot Timråbo, bland annat när det gäller neddragningarna på Mariedal, i Centrumhuset och särskilda boendet i Söråker, framhöll Ingvar Smedjegård.
Ewa Lindstrand ansåg dock att det var ett historiskt beslut att lägga krav på Timråbo, dess vid och styrelse, så att inte kommunen och hyresgästerna drabbades av några obehagliga överraskningar inom de närmaste åren.
Samma inställning redovisade Jan Norberg (s) som också har säte i Timråbos styrelsen.
Direktiven om färre tomma lägenheter, ökad soliditet och minskad lånebelastning står dock kvar med den ändringen att ordet "ska" bytts mot det inte lika kategoriska ordet "bör".
Tony Andersson (m) föreslog också att tillägget att försäljningar av fastigheter ska ske på affärsmässiga villkor slopades helt.
jag förutsätter att all verksamhet i Timråbo sker på affärsmässiga villkor, så ta bort det kletet från lydelsen, tyckte han.
Men så blev det inte. Timråbo bör har högst fem procent outhyrt, bör ha en soliditet på åtta procent och bör har en borgensram på högst 485 miljoner, allt vid utgången av 2007.

Mer läsning

Annons