Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hela kvarteret kan vara förorenat

/

Marken där huset ska byggas är kraftigt förorenad av dieselolja och källan till utsläppet är fortfarande okänd. Nu befarar Kaj Gullin, projektledare på Skanska, att scenhusprojektet kan försenas. Risken finns att stora delar av teaterkvarteret måste saneras.

Annons
Senast den 1 juli ska konsultfirman WSP vara klar med sin fördjupande riskanalys av föroreningarna på fastigheten Kassören 6, den tomt där Lillgården står och där scenhuset ska byggas i anslutning till Sundsvalls teater. WSP ville ha ytterligare en vecka på sig men fick nej.
Det drar ut på tiden och det är själva problemet, säger Kaj Gullin.
Förundersökning presenterades förra veckan. Där pekas en smörjgrop och ett nedlagt pannrum i Parkeras hus på Norra järnvägsgatan ut som trolig utsläppskälla.
Nya borrningar visar att källan till det omfattande dieselutsläppet antagligen finns någon annanstans. Inget är uteslutet. Flera mackar har funnits i kvarteret, men det kan lika gärna vara en läckande eldningsoljetank som är problemet.
Nu ska vi ska försöka gå så långt österut som möjligt i Parkeras kåk. Är det samma sak där så kommer antagligen fler än vi bli inblandade i det här, säger Kaj Gullin.
Om en verksamhetsutövare kan bindas vid utsläppet kommer kostnaden för saneringen troligen landa utanför scenhusprojektet.
Klart är att om scenhustomten ska bebyggas så måste den saneras. Kostnaden kan landa på flera miljoner kronor.
Enligt WSP ligger föroreningarna mellan 5,8 och 9,6 meter under markytan. De högsta halterna är 23 gånger högre än riktvärdet.
Mängden förorenad jord på tomten uppskattas till 5 000 kubikmeter, eller 9 000 ton utslaget på en area av 1 800 kvadratmeter.
Även om det inte blir något scenhus kan det bli aktuellt med sanering.
När det gäller Lillgården måste man gå in och se om de här föroreningarna har någon hälsoeffekt genom att ångorna går upp ur backen och in i huset, säger kommunens miljöchef, Stig Johansson.
Borrningarna i källaren till Parkeras hus visar att föroreningarna där ligger på samma djup. Antagligen är de lika eller mer koncentrerade.
Troligtvis finns det även föroreningar under teatern och Godtemplarhuset vid Köpmangatan. Även där kommer inomhusluften kontrolleras.
Visar det sig att det finns risker för hälsan kan det kan komma att krävas en mer omfattande sanering i kvarteret.

Mer läsning

Annons