Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hög medelålder på Timrå-anställda

Annons
Medelåldern bland de 1320 anställda inom Timrå kommun ligger på drygt 46 år. Antalet pensionsavgångar under den närmaste femårsperioden kommer därför att vara stort, 170 personer, om alla arbetar till 65 års ålder. Männen är i genomsnitt ett par år äldre än de kommunanställda kvinnorna.
Det framgår av Timrås personalredovisning för år 2004. Ett annat mått på den höga medelåldern är att av samtliga anställda finns 97 personer i åldersintervallet 20-29 år och 154 personer i gruppen 60 år och äldre.
Ålderssammansättningen återspeglas också i sjukfrånvaron där andelen långtidssjuka är högre för de äldre. Särskilt kvinnorna inom vård och omsorg drabbas av längre sjukskrivningar.
Pensionsavgångrna är stora de kommande åren, då 40-talisterna slutar. I år handlar det om tio personer, nästa år 22 för att sedan år 2007 och framåt ligga kring 35 personer per år.
De största avgångarna sker inom de två helt dominerande förvaltningarna, Barn- och utbildning samt socialförvaltningen. Från BoU försvinner 81 personer under perioden och från sociala 63 på grund av pensionering.
Det betyder dock inte att det uppstår så många vakanser inom skolan, eftersom antalet avgångar sammanfaller med ett minskat antal elever fram till 2007.
För vården och omsorgen kan det bli besvärligare, eftersom man där också har ett stort antal långtidssjukskrivna. En prioriterad målsättning för kommunen är därför att försöka återfå så många som möjligt av dessa i tjänst, på hel- eller deltid genom ett mer aktivt rehabiliteringsarbete.
Lönerna återspeglar också den höga genomsnittsåldern med en medellön på 19 400 kronor. Även skillnaderna mellan män och kvinnor finns i statistiken från Timrå. År 2004 var medellönen 18 900 för kvinnorna och 22 000 för männen.

Mer läsning

Annons