Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hör förhöret här:Åklagare anmäls för tjänstefel

Vice chefsåklagare Peter Salzberg spelade rävspel i rätten. Advokat Fredrik Lindberg hävdar att han lurade honom och hans klient till att tro att den misstänkte blivit utpekad som skyldig i en stor haschhärva. Nu anmäls åklagaren för tjänstefel.

Annons
Det var under utredningen av en stor haschhärva i Sundsvall som Peter Salzberg enligt anmälaren medvetet lämnade oriktiga uppgifter. Ärendet har nu hamnat på Riksåklagarens bord för granskning. Advokat Fredrik Lindberg anser att Peter Salzberg har vilselett försvaret, en misstänkt och tingsrätten.
Det var i samband med en häktningsförhandling som åklagaren valde att hålla ett förhör med en misstänkttrots att denne inte ville svara på några frågor. I anmälan uppges att Peter Salzbergs vilseledande frågor strider mot rättegångsbalken. Åklagaren anklagas för att ha givit sken av att den misstänkte blivit utpekad av sin kamrat samt att en annan kompis sagt ofördelaktiga saker om honom, trots att så inte var fallet.
Advokat Fredrik Lindberg har nu skickat en anmälan till Riksåklagaren.
Varför anmäler du?
Jag anser att det här är en mycket viktig principfråga. Man ska kunna lita på att åklagaren lämnar sakliga och korrekta uppgifter. Det finns regler i rättegångsbalken om vad som är tillåtet och förbjudet i förhörssituationer. Sedan finns det en gråzon. Peter Salzbergs agerande och sätt att ställa frågor under den aktuella förhandlingen hamnar i gråzonen och jag anser det befogat att Riksåklagaren granskar ärendet, säger advokat Fredrik Lindberg.
Har det här fått några konsekvenser för dig i din tjänsteutövning?
Det kan ju bli så att man inte alltid törs lita på polis och åklagare. Men samtidigt vill jag framhålla att trots det inträffade är mitt förtroende för åklagarkammaren i Sundsvall orubbat.
Vad kan det bli för konsekvenser för misstänkta personer när åklagare agerar på det sätt du gör gällande i anmälan?
Det är alltid viktigt att man som misstänkt i förhörssituationer inte vilseleds av polis och åklagare. När regler missbrukas finns det risk för att tron på polis och åklagare rubbas. De har redan ett stort övertag i och med att de har möjlighet att ålägga frihetsberövade med restriktioner i en brottsutredning.
Tror du det är vanligt att åklagare tänjer på gränser i sin iver att skaffa fram bevis?
Jag tror det är högst ovanligt.
Vice chefsåklagaren försvarar sig med att frågorna var hypotetiska och ett sätt att täcka upp kommande uppgifter.
Precis som jag antog gjordes utpekanden i ett senare skede och det var den bevisningen som jag ville säkra, säger Peter Salzberg.
Var det inte ett sätt att försöka vilseleda rättens ledamöter och den misstänkte?
Det vore mig helt främmande att försöka lura någon.
Kan du förstå om någon tolkade dina frågor som att du hade ytterligare uppgifter?
I så fall var det en misstolkning. Om man lyssnar på frågorna framstår de som helt annorlunda än när man läser de utskrivna i text.
Anser du att du gjort något fel?
Nej, men nu har det gjorts en anmälan och det får prövas i vanlig ordning. Sedan får vi se om det inleds någon förundersökning.

Mer läsning

Annons