Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Järnvägen och Timråbo klyver (s) i Timrå

Frågan om hur järnvägen ska dras genom Timrå och vilka villkor som ska gälla för kommunens bostadsbolag Timråbo visar att den vanligtvis så solida socialdemokratiska fasaden håller på arr spricka i Timrå. I det ena lägret finns förre kommunalrådet Kenneth Westberg i det andra den yngre grupperingen kring nuvarande kommunalrådet Ewa Lindstrand.

Annons
Att spänningarna funnits har varit uppenbart en längre tid. Men nu tar de sig allt mer öppna uttryck.
Kenneth Westberg och de socialdemokratiska föreningarna i Sörberge, Fagervik och Tallnäs har kritiserat kommunstyrelsens \"brist på agerande\" för att förmå regeringen att ålägga Banverket att utreda ett västligare läge för den framtida järnvägen.
Samma gruppering går också ut i ett markerat stöd för Hyresgästföreningens krav på mjukare direktiv till Timråbo AB, när det gäller andelen tomma lägenheter, soliditeten och borgensramarna. Även här riktas kritiken mot kommunstyrelsen där socialdemokraterna Ewa Lindstrand är ordförande och Jan Norberg vice ordförande.
Vid ett extra representantskapsmöte i måndags kom motsättningarna i dagen, enligt uppgifter till ST.
Det krävdes flera ajourneringar och även en votering för att lägga fast formuleringarna i förslaget till direktiv för Timråbo AB, som fullmäktige behandlar på måndag.
Gruppen kring Ewa Lindstrand ville inte ha med formuleringen \"på affärsmässiga villkor\", när det handlade om att Timråbo ska sälja ut delar av sitt lägenhetsbestånd.
Det hade varit att omyndigförklara Timråbos styrelse, eftersom det ligger i sakens natur att dom ska göra en affärsmässig bedömning. Det sker ju slutligen en sådan bedömning när ärendet kommer till fullmäktige för avgörande, säger Ewa Lindstrand.
Kraven på högst fem procents andel outhyrda lägenheter vid utgången av 2007 och en ökning av soliditeten till åtta procent, framfördes av Jan Norberg vid Timråbos styrelsemöte på måndagen, några timmar innan det extra repskapet sammanträdde. Förslaget var att formulera målen som \"skall vara högst fem procent\" samt \"skall vara åtta procent\".
Detta kom som en överraskning för flera i styrelsen liksom för Timråbos vd Per Sandberg.
Jag har varit med och diskuterat de nya ägardirektiven, men aldrig hört att man tänkte lägga så absoluta nivåer på andelen outhyrt och på soliditeten och borgensramarna. Det kan ju faktiskt bli så att dessa krav är inbördes oförenliga, säger Per Sandberg till ST.
Saken blev sedan föremål för diskussionen på repskapet där Ewa Lindstrand och Jan Norbergs gruppering backade och gick med på att byta \"skall\" mot \"bör\".
Direktiven om hur eventuella försäljningar ska hanteras blev dock föremål för votering som nu formuleras som Timråbos ordförande Kenneth Westberg, Hyresgästföreningen och andra vill. \"På affärsmässiga villkor sälja fastigheter...\", lyder formuleringen i förslaget.
Sakfrågorna som väcker sådana känslor inom (s) i Timrå är uppenbart av ganska enkel karaktär.
Därför har det blivit allt mer uppenbart att det ytterst handlar mer om personerna än om sakinnehållet, säger en (s)-källa till ST.
När ST frågar Ewa Lindstrand om hon tror att de kommande nomineringar inför nästa år val kan bli knepiga, medger hon att partiet kan hamna i en knepig situation.
Det är ju knappast någon hemlighet att Kenneth inte gillar allt jag gör, säger hon till ST.

Mer läsning

Annons