Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

JK-kritik mot CSN:s högste chef

JK riktar kritik mot CSN:s generaldirektör Björn Mårtensson i Sundsvall. I två olika brev till personalen gjorde han \"mindre lämpliga uttalanden\" om en del anställdas benägenhet att vända sig till medierna.

Annons
I mars 2003 lade Justitiekanslern ner en förundersökning mot Björn Mårtensson. Undersökningen gällde brott mot efterforskningsförbudet.
Men JK gick vidare för att utreda lämpligheten i uttalanden som Björn Mårtensson gjort och den 30 juni i år kom beslutet.
I augusti 2000 skrev Björn Mårtensson till personalen om ett projekt där det framgick att han inte anser det lämpligt att anställdas missnöje kommer till mediernas kännedom. I en del av brevet skrev han att \"Vi måste ha en öppen och ärlig dialog om de problem som kommer att dyka upp och på alla sätt försöka skapa ett klimat så att vi känner att det inte är nödvändigt att skriva anonyma brev till tidningarna för att komma till rätta med saker och ting. Jag tror vi löser frågorna bättre själva utan medias inblandning\".
I ett sommarbrev ett par år senare tog Björn Mårtensson upp \"det pågående media-racet\", som enligt honom upplevdes som mindre behagligt av flera personer inom myndigheten. I ett stycke står det att \"Min personliga uppfattning är att fenomenet när vi själva sprider inkorrekta bilder av vår verksamhet får vi delvis leva med. Vi är en stor organisation med många anställda och det kommer alltid att finnas personer som tror frågorna löses bäst på detta sätt\".
Vid ett besök på CSN-kontoret i Malmö sade han att \"Malmö är ett bra kontor, det är tyst om er. Ni är inte sådana som går till pressen\".
JK anser att uttalanden av det här slaget lätt upplevs som att chefen är missnöjd med att kritiken mot myndigheten blir offentligt. De ger också ett intryck av att han eller hon allmänt har en negativ inställning till att de anställda utnyttjar sin grundlagsfästa meddelarfrihet. \"Därmed stryps en debatt som måste få förekomma. Jag gör sammantaget bedömningen att de uttalanden som generaldirektören gjorde var mindre lämpliga utan att för den skull vara klart olämpliga\", skriver JK i beslutet.
Björn Mårtensson säger sig ha respekt för JK:s beslut men han anser sig inte ha försökt tysta personalen medvetet.
Kritiken rör kanske två meningar i brev som var två A4-sidor. Det är ju så att som chef hör du ingenting fram tills att du får läsa om det i tidningen och man vill ju ha ett klimat i myndigheten så att de anställda tar upp problemen med sina chefer, säger han.
Efter 35 år som statligt anställd och tolv år som myndighetschef säger han sig vara fullt medveten om personalens lagstadgade meddelarfrihet.
Regelverket är tydligt och jag skulle aldrig drömma om att försöka skrämma personalen till tystnad. Men det är JK:s privilegium att uttala sig och jag respekterar JK:s uppfattning, säger han.
Björn Mårtensson slutar som generaldirektör för CSN den sista juli eftersom han har fått nya uppdrag av regeringen.


Fakta/Meddelarfrihet
Meddelarfriheten gäller för var och en, och alltså även för tjänstemän inom den offentliga förvaltningen. En meddelare har rätt att vara anonym.
Det är också förbjudet för myndigheten att efterforska vem som lämnat ut informationen.

Mer läsning

Annons