Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kartläggning av miljögifter i Medelpads insjöar

/
  • På uppdrag av Länsstyrelsen och Sveriges Geologiska Undersökning har forskare på undersökningsfartyget Ugglan gjort provtagningar av eventuella fiberbankar i sjön Marmen.
  • Statsgeologen Johan Norrlin från SGU visar upptagen fibermassa för Karin Jönsson, miljöhandläggare på Länsstyrelsen. Statsfysikern Björn Berg tittar nyfiket på.
  • Olika prov tas upp från bottensedimentet för senare analys.
  • Bottenproven packas och skickas till analys. Micke Thorell som transporterar undersökningsbåten, hjälper projektledaren Johan Norrlin från Sveriges Geologiska Undersökning.
  • Undersökningsbåten Ugglan på väg ut på sjön Marmen söder om Matfors.
  • Johan Norrlin är statsgeolog och projektledare på SGU.

Ett ovanligt forskningsprojekt pågår i Marmen och Stödesjön. Länsstyrelsen och Sveriges Geologiska Undersökningen letar efter miljögifter som trä- och massaindustrin i området lämnat efter sig.

Annons

När det var som varmast i somras inleddes första delen av den unika undersökningen att kartlägga utbredningen och förekomsten av fiberbankar i två av Medelpads större insjöar. Ett resultat av utsläpp från den tidiga träindustrin i trakterna. Första etappen genomfördes under försommaren och i veckan återkom man till Stödesjön och Matforstrakten för att kartlägga Marmen och Ljungan upp till dammen. Statsgeologen Johan Norrlin från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) berättar:

– Vi är ute på Marmen för att leta fiberbankar och fiberrika sediment från i första hand det gamla pappersbruket i Matfors. Redan i somras gjordes en förstudie med ekolod då vi hittade platser där vi misstänkte att fiberbankar kunde finnas. Nu är vi här igen för att bekräfta detta med olika provtagningar.

Projektet "Fiberbankar i Norrland" är samarbete mellan fem länsstyrelser i Norrland och SGU. Havs- och Vattenmyndigheten finansierar inventeringen av förorenade sediment längs Norrlandskusten och några sjöar i inlandet. Kustområdet utanför Sundsvall och Timrå undersöktes för några år sedan och nu har fokus riktats mot den gamla träindustrin i inlandet.

Undersökningsbåten Ugglan som under tre dagar åkt runt på Marmen är utrustad med en mängd olika mätinstrument för geologisk bottenundersökning. Båten är lyftbar via en kranbil och är vanligtvis placerad på SGU:s stora maringeologiska undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

– Som experter på bottnar har vi på SGU lärt oss känna igen sådant som inte hamnat där naturligt. I dag har vi hittat mycket gyttja blandat med trä och barkflis från flottningstiden, men direkt utanför Ljungans mynning i Marmen, även en ren fiberbank ända upp i bottenytan. Fibersedimentet ser ofta ut som ett mycket vått innehåll i en blöja, förklarar Johan Norrlin.

Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i Ukraina 1986 hamnade mycket radioaktivt nedfall i våra trakter och mycket föll även i vattnet. I projektets provtagningar kan därför även mycket låga och helt ofarliga nivåer av strålning från Cesium 137 hittas i bottensedimenten.

– Det finns inget radioaktivt utsläpp från pappersmassaindustrin men hittar vi radioaktivt ämne på en viss nivå ner i sedimentet kan vi lära oss mer om hur lång tid det tar för bottnen att växa till. Vi letar ju i första hand efter gammalt industriutsläpp och med provtagning kan vi lära oss mycket om hur lång tid sedimentationen tar här i sjön, säger Johan Norrlin.

Länsstyrelsen i Västernorrland är en part i projektet och målet är klart.

– Sågverk och massaindustrin har inte bara funnits längs kusten. Vi vill få reda på om fiberbankarna finns även här i sjöarna och vad de innehåller för att kunna risk-klassa dem, i bästa fall hoppas vi att proven är positiva och att vi kan friskriva misstänkta områden, annars kan man komma att behöva åtgärda dem på något sätt, säger Karin Jönsson, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Efter provtagningen är genomförd av SGU skickas prover på analys för att se förekomsten av miljögifter. Resultat och färdig rapport lämnas 2017.

Läs även tidigare artiklar om projekt Fiberbankar i Norrland.

Farliga fiberbankar undersöks

Höga halter miljögifter i vattnet

Alarmerande gifthalter längs kusten

Fiberbanker läcker miljögifter

Mer läsning