Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen positiv till Heliås nybygge

Stadsbyggnadskontoret i Sundsvall är positiv till friskolan Heliås planerade nybyggnad i Njurundabommen. Blir den godkänd kommer skolan att få både gymnastiksal och större elevutrymmen. Från den 10 april till den 7 maj visas detaljplanen på kommunen.

Annons
Skolan har varit trångbodda i flera år och saknat egna utrymmen för bland annat slöjd och idrott. Ägarna har sökt nya lokaler, bland annat var de intresserade av att köpa Dingersjö värdshus. Planerna stoppades på grund av närheten till E4 och järnvägen.
Den har gången är Sundsvalls kommun mera positivt inställda. Enligt planen ska en tvåvåningbyggnad uppföras på samma tomt som skolan finns idag. Det vill säga, vid den byggnad på Åmon som tidigare använts till förskola och även av Kyrkmons skola.
Den befintliga byggnaden ska i så fall användas som en del av den nya. Nybyggnaden blir som en halvcirkelform mot Njurunda ishall. På den nedre våningen ska det bland annat bli gymnastiksal, omklädningsrum och matsal. På den övre musik och lärosalar.
Detaljplanen har varit ute på remiss under försommaren 2005. Kommunen konstaterar att den nya skolbyggnaden inte kommer att ha någon betydande inverkan på miljön. Därför behövs ingen miljökonsekvensbeskrivning.
Markundersökningsproverna visar att det inte finns några föroreningar i marken. Innan förskolan byggdes fanns det ett kommunalt förråd på samma plats. Där hanterades smörjoljor, eventuellt bensin och diesel i mindre omfattning så det kan finnas visst spill.
Vägverket påpekar att det framkommit klagomål från personer i närområdet. De upplever att trafikanterna håller för hög fart. I dagsläget finns dock inga planer på på åtgärder längs Ängomsvägen. Den kan i framtiden bli en förbindelselänk mellan gamla och nya E4, om en ny E4 byggs i västlig riktning enligt Vägverkets förslag.
Två sakägare riktar dock viss kritik till förslaget. Det är Åke Helmersson som menar att ärendet bör behandlas av barn-och utbildningsnämnden, eftersom hyreskostnaderna kommer att öka för förvaltningen. Därtill är en privatperson kritisk då Ängomsvägen redan är tungt belastad. En större skola kan medföra ökad trafik genom området.

Mer läsning

Annons