Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kontoren blev pappersslösande – inte papperslösa

/
  • Papper, papper, papper. Returpapperskorgarna på kontoren har de senaste 15 åren fyllts i en allt hastigare takt.
  • Chauffören Arne Normann lastar bilen vid Pappersvaruhuset i Sundsvall. Han levererar pallvis med papper till många kontor. –Så var det inte för 30 år sedan, säger han.

Det papperslösa samhället har blivit det pappersslösande samhället. Ju mer IT desto mer papper. Men mer än ett årtionde efter datorns genombrott är det nu på väg att vända.

Annons
Datorernas intåg skulle bidra till det papperslösa samhället.
Nu står vi där med facit.
Pappersåtervinningslådorna på kontoren svämmar över. Skrivarna behöver ständig påfyllning. Informationsflödet har blivit allt snabbare och på skrivborden samlas diverse rapporter med utskrivna mejl.
Ju mer IT desto mer papper, konstaterar Thomas Andersson vid teknisk kundtjänst på Wifsta, som producerar just kontorspapper.
Många företag och myndigheter kan bekräfta bilden. Under hela 90-talet blev pappersförbrukningen allt högre, och användningen av kontorens skrivare var närmast ohejdad.
Vid Statens pensionsverk, SPV, misslyckades för bara några år sedan en plan för att minska pappersförbrukningen.
Men de senaste två åren har något hänt. Verkets inköp av kontorspapper har minskat med 1520 procent, trots att antalet anställda ökat.
När jag började här för fem och ett halvt år sedan skrev jag ut mycket, och travarna växte och växte. Nu jobbar jag mer gentemot datorn, och har upptäckt hur mycket lättare det blivit att hitta. Så tror jag det har blivit för många, säger Lars Berg som är chef för verkets kontorsservice.
En vanesak alltså.
Även vid revisionsfirman Öhrlings i Sundsvall har användningen av datorerna blivit mer rationell.
Man kan väl konstatera att i anslutning till att alla fick datorer och tillgång till skrivare så ökade mängden papper direkt, säger Magnus Olsson, kontorschef vid revisionsfirman Öhrlings i Sundsvall.
Men nu jobbar vi mycket mer med datorer fullt ut i revisionen. Vi tar färre kopior och skriver ut mindre på papper, säger kontorschefen Magnus Olsson.
Elektronisk fakturering är något som blir vanligare hos såväl myndigheter som företag. Möjligheten att göra elektroniska ansökningar och förfrågningar likaså. Broschyrer med information sprids mer sällan i tryckt form och oftare som pdf-filer.
Konsumtionen av papper ökar inte alls lika fort som under 90-talet längre. Men Thomas Andersson på Wifsta tror egentligen inte att e-fakturering och broschyrer i pdf-format påverkar pappersförbrukningen nämnvärt.
Du flyttar bara utskriften från dig själv till mottagaren, konstaterar han.
Fotnot:
Under arbetet med denna artikel har ovanligt lite kontorspapper gått åt. Två utskrivna mejl, ett faxat meddelande, tre bakgrundsartiklar hämtade från nätet och några utskrifter av den halvfärdiga respektive färdiga artikeln innebär totalt 21 ark papper. Dessutom har baksidan av 17 ark ur returpapperslådan använts för anteckningar.

Tips för en minskad pappersförbrukning
Skriv inte ut fler kopior än nödvändigt.
Använd dubbelsidig kopiering och utskrift så ofta det går.
Papper med text på bara ena sidan kan återanvändas på kontoret, exempelvis genom att de häftas ihop och används som anteckningsblock.
Anpassa utformningen på filer och meddelanden du skickar via mejl så att det lätt går att läsa på datorskärmen.

Fakta Papperskonsumtionen
Svenskarnas konsumtion av papper och kartong ökade under nästan hela 1990-talet till en topp år 2000. Sedan dess har det minskat något.
När företag introducerar e-post till sina anställda ökar åtgången av papper med 40 procent.
1982 använde kontoren världen över 3 000 miljarder pappersark. 1999 var siffran uppe i 9 000 miljarder.
En amerikansk kontorsarbetare använder uppskattningsvis 200 ark papper under en normal arbetsdag.
70 procent av företagen i Europa säger att det \"papperslösa kontoret\" är och förblir en utopi.

Källor: Skogsindustrierna och Esselte.

Mer läsning

Annons