Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länets farligaste platser

Här är en av länets farligaste anläggningar. Hundratals ton farligt gods passerar dagligen Sundsvalls bangård med allvarlig fara för människor och miljö om en olycka skulle inträffa. — Risken är att vi tappar en container, säger säkerhetschefen Håkan Nordqvist på Cargonet.

Annons
En stor del av de kemiska ämnen som används inom Sundsvalls industrier lastas, lossas eller förvaras någon gång på Sundsvalls bangård.
Man kan säga att det mesta som ska till industrin passerar här. Det som lyfts om på kombiterminalen är sådant som går på bil ut till närområdet. Sedan finns det vanliga tankvagnar som går med tåg till fabrikerna, säger Håkan Nordqvist.
Främst handlar det om olika gaser, frätande ämnen och andra kemikalier som klassificeras som giftiga eller frätande.
Mottagaren av de här produkterna finns främst söder om Sundsvall. Övre och nedre fabriken i Stockvik är både storkonsument och storproducent av olika typer av farligt gods.
Enligt länsstyrelsen finns det fara för att en olycka på bangården ska orsaka allvarliga skador både på människor och miljön. Därför finns den också med i en särskild förteckning över farliga verksamheter, som omfattas av en särskild lag om skydd mot olyckor.
Syftet med den här förteckningen är att underlätta för olika myndigheter eller organisationer att upprätta särskilda larmplaner, få kunskap om vilka kemikalier som hanteras och planera för hur de ska agera om olyckan är framme.
Hittills har bangården i Sundsvall varit förskonad från allvarliga incidenter.
Containrarna är ju kontrollerade men det uppstår fel. Det kan bli ett läckage eller något liknande. Framför allt finns det risker förknippade med lyften. Vi hade en olycka med farligt gods i Malmö för fem år sedan, så det händer även om det inte är särskilt ofta, säger Håkan Nordqvist.
På kombiterminalen brast en hydraulslang på en av truckarna för tre veckor sedan. Det är den allvarligaste händelsen på senare tid som arbetsledaren Ivar Forssen kan erinra sig.
Fördelen här är att vi har bra beredskap för att hantera våra utsläpp, säger han.

Mer läsning

Annons