Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länets största klimatbovar

/

Sundsvall och Örnsköldsvik dominerar mycket kraftigt utsläppen av luftföroreningar från länets industrier.
Kubals aluminiumsmältverk, Korstaverket och M-Real Husum. Där har ni tre av länets största klimatbovar när det gäller anläggningar som släpper ut koldioxid

Annons

Det här visar en sammanställning som länsstyrelsen gjort om utsläpp till luft från olika Västernorrländska punktkällor, där de senaste tillgängliga siffrorna gäller 2013.

Sammanställningen gäller klimatgaser, som bland annat koldioxid, metan och lustgas. Försurande gaser, som svaveloxider och kväveoxider finns också med liksom punktkällor för utsläpp av bland annat partiklar och kolmonoxid.

Dessutom redovisas bland annat utsläppen av ämnen som metaller, dioxiner och arsenik.

Västernorrland är ett län med stora avstånd, kyligt klimat och en tung industri och det påverkar tydligt utsläppen av koldioxid.

Kubals smältverk ligger i topp när det gäller koldioxidutsläpp. Smältverket har ett större utsläpp de fyra näst största utsläppskällorna tillsammans.

I rapporten ingår dock bara tillståndspliktiga anläggningar och inte heller mer diffusa utsläppskällor som biltrafiken.

Sammanställs utsläppskällorna av koldioxid kommunvis blir fördelningen följande, i procent:

■ Sundsvall: 69

■ Örnsköldsvik: 19

■ Ånge: 4

■ Timrå: 3

■ Kramfors: 3

■ Härnösand: 2

■ Sollefteå: 0

När det gäller övriga klimatgaser redovisas också dikväveoxider från Östrand, Mondi och M-Real.

Totalt sett har de sammanlagda utsläppen av koldioxid från länets fasta anläggningar minskat något de senaste fyra åren.

När det gäller utsläppen av försurande svaveldioxiner är det tre anläggningar som dominerar totalt, Kubal, M-Real Husum och Domsjöfabriker.

Så här kommenterar Metsä Boards vd Anders Ek via mejl fabrikens topplacering.

– Metsä Board Husum är en stor fabrik vilket medför att det är en stor punktkälla och då man jämför ton utsläpp per år blir det stora siffror. De specifika siffrorna för Husums fabrik ligger väl i nivå med branschen generellt.

Som fabrik uppfylls alla miljövillkor för verksamheten och ligger mycket under miljökvalitetsnormer som gäller för samhället. Förutom det så jobbar vi med ständiga förbättringar för att minska utsläppen, påpekar Anders Ek också.

– Som exempel så används numera ingen fossilolja för energiproduktion vilket betyder att våra koldioxidutsläpp kommer från biobränslen.

Rapporten redovisar också utsläpp av partiklar som kan ha lokal påverkan. Där toppar M-Real med 362 ton per år före Karbidfabriken i Sundsvall med 53 ton och Domsjöfabriker med 109 ton. Mondi Dynäs i Kramfors hamnar på fjärde plats med 90 ton partiklar per år.

Angående utsläppen av arsenik, kadmium och krom står enligt länsstyrelsens rapport M-real i Husum särklassigt i topp. Enligt sammanställningen toppar M-Real också utsläppen av kvicksilver och bly, medan Ortviken är största utsläppskällan för nickel.

Även utsläpp av de mycket hälso- och miljöfarliga dioxinerna redovisas. Där finns siffror för sex fabriker där "rankningen" i fallande skala blir Ortviken, M-Real Husum, Domsjöfabriker, Östrand, Mondi och Korstaverket.

Läs också: Hundratals förgiftade platser.

Mer läsning

Annons