Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många motioner från Medelpads politiker

Varje år har riksdagspolitikerna chans att lämna in motioner. 334 förslag kom från Medelpad den här gången.

Annons
Ämnena är varierande. Det handlar om allt från fiske och isbrytning längs Norrlandskusten, till sexualpolitik och rösträtt för medborgare i andra länder.
13 september till femte oktober pågick den allmänna motionstiden i riksdagen. Under de här dagarna kunde partier och enskilda lämna in motioner om i princip vad som helst.
Våra lokala riksdagsledamöter tog tillfället i akt och tog upp frågor inom många olika kategorier och ämnen. En hel del av de 334 motioner som undertecknats av någon eller flera av de medelpadska politikerna har lokal förankring. Över partigränserna har man till exempel enats om att det behövs en förstudie och så småningom alternativa sträckningar för järnvägen mellan Sundsvall och Härnösand. Här påpekar c, fp, kd och att det går fortare med bil än med tåg mellan de två orterna i dag.
Samma representanter fortsätter på temat och tycker att järnvägen genom Sundsvalls centrum måste få en lösning. Dubbelspår från Gävle till Sundsvall och upprustad Ådalsbana är också angelägna.
Sammanlagt kom 3 800 förslag in till riksdagen under den allmänna motionstiden. Många motioner har flera signaturer och bara ett fåtal är skrivna av enskilda riksdagsledamöter.

Några exempel på vad våra lokala politiker vill
Gunilla Wahlén (v) har undertecknat 80 motioner - Hon är med på att grossiströrelsen behöver anpassas till lanthandeln. Vänsterpartisten vill ha allmän civilförsvarsplikt och att ett internationellt skogligt kompetenscentrum etableras i Sollefteå. En översyn av lagen behöver göras med tanke på Trissvinsten som ledde till förmögenhetsskatt. Transportbidraget behöver ses över för att de norrländska företagen ska kunna konkurrera på lika villkor.
Gunilla Wahlén har skrivit under flera motioner som rör sexualfrågor, barnfrågor, kvinnofrågor, vård och omsorg.
Birgitta Sellén (c) har undertecknat 79 motioner - Hon tycker att alla skolelever ska få möjlighet att göra studiebesök i riksdagen, och att regeringen ska se över möjligheten att inrätta anslag för det. Statens spelberoendeprojekt bör utökas till att finnas också i Sundsvall. Isbrytningen längs Norrlandskusten behöver tryggas eftersom här finns många viktiga hamnar. Och hampa ska få odlas för foder- och energiproduktion.
Annars hamnar centerpartistens signatur gärna vid handikappfrågor och mångfald bland mycket annat.
Hans Stenberg (s) har undertecknat 40 motioner - Han påpekar att ett helhetsgrepp måste tas om SVAR så att verksamheten får en positiv och stabil utveckling. Mittuniversitetet föreslås få mer pengar till forskning, forskarutbildning och grundutbildning.
Boende, missbruksfrågor, energi och utbildning är andra ämnen som socialdemokraten engagerat sig i.
Lars Lindén (kd) har undertecknat 38 motioner -Han vill att regler för blockader och andra stridsåtgärder som syftar till att tvinga fram kollektivavtal ska ses över. Kristdemokraten tycker att kraven i arbetslöshetsförsäkringen behöver skärpas och ett ovillkorligt krav ska vara att söka tillgängliga arbeten.
Lindéns motioner berör flera gånger tema statligt ägande, arbetsmarknad, skatter och turism.
Bertil Kjellberg (m) har undertecknat 36 motioner - Moderaten tycker att Vägverket produktion ska säljas ut eftersom det tränger ut privata aktörer och småföretagare från marknaden. Ett bra ställe för produktion av digitaliserat ljud och bild är Ånge.
Motionerna handlar i flera fall om ekobrott och andra rättsfrågor.
Solveig Hellquist (fp) har undertecknat 60 motioner - En finansierad skogsmaskinförarutbildning behövs i Västernorrland. Förmånsrättslagen ska ändras så att företagare kan utveckla och bidra till sysselsättning och välfärd. Något behöver göras för att trålfiske längs Norrlanskusten ska kunna bedrivas och tillgången på strömming säkerställas. Utländska medborgare som bor i Sverige ska få full rösträtt i Sverige. Intagna som dömts för sexualbrott ska inte ha rätt att ta del av pornografi.
Boendefrågor och djurfrågor tycks ligga folkpartisten varmt om hjärtat.
Susanne Eberstein (s) har undertecknat en motion - Den handlar om ändringar i regeringens budgetarbete och utgiftsfördelningen.

Mer läsning

Annons