Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Markföroreningar bromsar Sundsvalls högsta hus

Markföroreningar har blivit ett stort problem för nya byggprojekt i Sundsvall. Bostadsområdet \"Klinten\" är ett av de drabbade. — För att slippa obehagliga överraskningar utgår vi i fortsättningen från att all centralt belägen mark är förorenad, säger Carina Sandgren, biträdande miljöchef på Sundsvalls kommun.

Annons
För en tid sedan hade hon ett arbetsmöte med tjänstemän från stadsbyggnadskontoret.
Mötet utmynnade i en överenskommelse mellan förvaltningarna om att hädanefter alltid ta med markföroreningar som en förväntad del av varje nytt byggprojekt i centrala Sundsvall och de delar av kuststräckan som tidigare hyst någon form av industri.
Vi kom fram till det här mot bakgrund av våra erfarenheter. Ju förr markföroreningar kan upptäckas, desto bättre. Att komma in sent med krav på åtgärder är inte bra för någon, säger Carina Sandgren.
Just detta är vad som drabbat byggbolaget Peab och bostadsprojektet \"Klinten\" vid före detta Utvecklingscentrum.
Där ska Sundsvalls högsta hus byggas, fjorton våningar höga. Så småningom är det tänkt att de ska omges av en rad lägre byggnader. Sammanlagt hundra lägenheter ska det bli i området.
Vi tror väl att vi kommer att kunna börja gräva i höst. Sedan börjar vi kanske bygga någon gång under våren. Intresset från allmänheten har i alla fall varit stort, säger Fredrik Thiger, projektledare på Peab.
Tills vidare väntar han och de andra projektörerna på att detaljplanen för området, som måste till för att bygget ska starta, ska bli klar. Planen ställs ut för allmänheten med start i juni och under den månad som följer.
Tanken är att den ska antas i kommunfullmäktige i oktober, men markföroreningarna kan leda till att hela tidsplanen förskjuts framåt.
Under grönskan som spirar i sydsluttningen där husen ska stå vid foten av Norra berget döljer sig troligtvis tungmetaller, PAH och olja.
Utsläpp som kommer från den handelsträdgård som tidigare låg på platsen och kanske från den tipp som förr i tiden angränsade till fastigheten.
Hur stora mängder föroreningar det kan röra sig om är oklart. Markundersökningarna pågår just nu.
Och på den punkten skiljer sig \"Klinten-projektet\" från många andra.
Det är lite ovanligt att detaljplanen ställs ut trots att resultaten av undersökningarna inte är klara. Så exakt hur det här kommer att utvecklas vet vi ju inte. Det kan ju komma behövas vissa åtgärder först, säger Ann-Christin Stenström på stadsbyggnadskontoret.
För Peabs del fortsätter arbetet som förut. Troligtvis går lägenheterna ut till försäljning redan före sommarsemestern. Då ska även resultaten från markundersökningarna vara klara.

Mer läsning

Annons