Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Midlandas ledning får underkänt

Ledningen för Midlanda med flygplatschef Birgitta Uppling i spetsen får mycket dåligt betyg av de anställa. Den undersökning som Temo gjorde våras visar att stämningen försämrats kraftigt bland personalen de två senaste åren. Jämfört med övriga flygplatser i landet ligger Midlanda långt under genomsnittet för arbetsglädje och tilltro till ledningens förmåga.

Annons
Undersökningen bygger på en mängd frågor inom olika områden som berör Luftfartsverkets personal på landets flygplatser. De svarande har fått ta ställning till påståenden som de sedan fått gradera på en skala ett till fem. Ju högre poäng desto mer instämmer den svarande i påståendet.
En likadan undersökning gjordes 2003 av Temo. En jämförelse av de två undersökningarna visar att Midlanda rasat på i stort sett alla index. Stämningen, tilltron till ledningen, stressen, visar en mycket kraftig förskjutning åt det negativa hållet.
Två sammanfattande frågor visar klart den försämring personalen upplever för de senaste två åren: \"Vilket är ditt helhetsintryck av den flygplats du arbetar på?\" och \"trivs med arbete och arbetssituation?\"
På den första frågan har andelen positiva svar sjunkit från 53 procent till elva mellan undersökningarna 2003 och 2005. På den andra har de positiva svaren rasat från 61 procent till 26. Andelen negativa svar har i motsvarande grad ökat mellan åren. Det är en rakt motsatt utveckling jämfört med övriga flygplatser som Luftfartsverket driver. På första frågan är 53 procent positiva på den andra 60 procent.
Att kritiken från de anställda riktas mot ledningen syns i svaren på påståendet \"Jag har förtroende för hur flygplatsen leds.\" Där är elva procent positiva, vilket motsvarar tre personer av de 28 som deltagit i enkäten. Vid den tidigare undersökningen var 37 procent positiva till ledningen, vilket ligger i samma nivå som för samtliga flygplatser.

Dålig information
Personalen på Midlanda upplever en stor brist på information och öppenhet från ledningen. Påståendet att \"flygplatsledningen förmedlar sina planer till personalen på ett tillfredsställande sätt\" har bara en person kunnat hålla med om. Det utgör fyra procent. 20 personer kan inte instämma i påståendet.
Vid undersökningen 2003 var andelen positiva 37 procent.
Så här ser det ut genomgående i undersökningen. Den mycket hårda kritik mot ledningen som ligger i frågan om man informerat tillfredsställande, får viss bekräftelse också i det faktum att undersökningen som var klar i mitten av maj, ännu inte delgetts personalen. Dom har hört en del som läckt ut men ännu inte fått någon redovisning.
Det är nog en het potatis för ledningen och därför försöker man mörka den i det längsta, säger fackets företrädare Lennart Dahlin, när ST frågar om Temoundersökningen.
Den mycket kraftiga försämringen av stämningarna på flygplatsen vill han förklara med bytet av flygplatschef.
Stämningen var ojämförligt mycket bättre under den förra chefen. Hon höll sig informerad och informerade oss som jobbar på fältet. Hon lyssnade innan hon tog beslut.c

Extern bemanning
Flera trotjänare har sagts upp med hänvisning till ny organisation. Samtliga skulle klara kravet att ingå i räddningsstyrkan och brandkåren.
Men det finns så många arbetsuppgifter att man kunde ha behållit de sex som fått gå och ändå ha klarat brandkåren. Nu tar man in extern personal på arbetsuppgifter som dessa hade klarat minst lika bra, säger Lennart Dahlin.
Det handlar också om den känsliga säkerhetskontrollen, där man nu utbildar personal från Maskinringen och Manpower för uppgifter som de sparkade behärskade sedan länge.

Förväntade reaktioner
Flygplatschef Birgitta Uppling är inte helt överraskad av personalens kritiska inställning som den visas i undersökningen.
Det är vad man kan förvänta sig som en följd av den genomgripande omorganisation vi genomfört det senaste året, säger hon.
Att bara en av 28 tillfrågade har en positiv inställning till ledningens sätt att informera om sina planer på ett tillfredsställande sätt finner hon också naturligt.
Vi har verkligen lagt manken till med täta informationer för mindre grupper åt gången, men man har haft svårt att snappa informationen i det omtumlande läge man tyckt sig ha hamnat i. Men vi är tvungna att göra förändringar, vilket inte skett under lång tid på Midlanda. Annars kan vi inte driva flygplatsen så att den blir kvar på sikt.
Utbildningen och utnyttjandet av personal från Maskinringen försvarar hon med att dom är mer flexibla och kan kallas in vid toppar i trafiken, morgnar och kvällar. Däremellan försvinner dom från flygplatsen för andra typer av jobb för andras räkning.
Det är deras affärsidé, förklarar Birgitta Uppling.
Därför är det en kostnadseffektiv lösning som ska gynna flygplatsens driftsekonomi.

Mer läsning

Annons