Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljökritik mot nya planer för Inre hamnen

Snart tar miljönämnden ställning om Inre hamnen. Igen. Och den här gången kan tonläget bli skarpt. I det förslag till yttrande som miljökontoret lämnat är synpunkterna övervägande kritiska. — Det är en bra skrivelse, säger miljöchefen Stig Johansson.

Annons
HSB vill bygga två nya hyreshus vid den gamla färjeterminalen i Inre hamnen. Ett fyrvånings- och ett tolvvåningshus.
Det planerade HSB-bygget kräver en planändring och går det i lås kommer Inre hamnen påverkas drastiskt - fler boende ger fler bilar och fler parkeringsplatser.
Därför har stadsbyggnadskontoret lagt fram ett programförslag för hela området. Ett försök till helhetsgrepp med förlag på åtgärder.
Den 14 april förväntas miljönämnden yttra sig. Och svaret kan bli kyligt.
Åtminstone att döma av miljökontorets skrivelse, som nyligen överlämnades till politikerna som förslag till yttrande.
Jag förstår den reflektionen. Men det här är egentligen det normala i en planprocess där olika parter, med olika kompetenser, lämnar olika bidrag. Fast på en del punkter är vi förstås förbaskat tydliga, säger Stig Johansson.
Hårdast är kritiken mot förslaget att höja E4 för att kunna länka ihop Inre hamnen och Stenstan via en förlängning av Sjögatan.
Miljökontoret avfärdar idén och vill hellre satsa på en renodlad, och tillräckligt bred, gång- och cykelväg under E4.
Planerna på fler bostäder i Inre hamnen får också en släng av sleven. Enligt den rådande planen ska området innehålla en blandning av service och bostäder. Miljökontoret konstaterar att \"risken är att man med denna detaljplaneändring förstärker denna övervikt för bostäder i området\".
Även de föreslagna parkeringarna, öster om E4 strax norr om före detta restaurang Kajplats 1, får kritik och omnämns med formuleringen att de kommer att skapa en \"steril miljö\".
Enligt miljökontoret skulle ett motmedel kunna vara en grön nord-sydlig korridor genom Inre hamnen.
Det här är kontorets synpunkter och vad nämnden sedan bestämmer sig för är en annan sak. Men jag tror att om man antar våra synpunkter, så blir det bra, säger Stig Johansson.

Mer läsning

Annons