Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mitthem fortsätter redovisa goda vinster

Årets vinst för Mitthem Sundsvalls kommuns bostadsbolag närmare sig 30 miljoner. – Det fortsätter att gå bra, berättar Hans Selling vd för företaget

Annons
Att Mitthem visar rejäla vinster är inte längre något som möts med höjda ögonbryn. Snarare förväntas årsvinsten ligga strax under 30 miljoner kronor och företaget ständigt uppfylla kravet från ägaren Sundsvalls kommun om en av kastning på åtta procent på det egna kapitalet.
Mitthems egna kapital är enligt Hans Selling cirka 270 miljoner kronor. Beloppet är dock inte justerat eget kapital vilket bör betyda att det egna kapitalet egentligen är väsentligt högre med tanke på värdet på dess fastigheter.
Det finns tre sätt att beräkna detta. Dels som nu med det bokförda värdet som i normalfallet är det lägsta. Alternativen är att utgå från taxeringsvärdet eller göra beräkningar på marknadsvärdet som är det högsta och speglar fastigheternas nuvarande värde.
Några åtta procents utdelningen kan dock inte ägarna räkna med att få. Lagar och regler säger att gränsen för allmännyttan går vid cirka 5,4 procent. Resten av vinsten stannar i företaget och höjer dess soliditet som enligt Hans Selling nått 21 procent. Kravet från ägaren är att den skall ligga mellan 20 till 25 procent.
Enligt den senaste prognosen ligger vinsten på drygt 27 miljoner. Hyresintäkter har ökat med cirka tio miljoner och ligger på drygt 272 miljoner.
Det är främst två faktorer som bidragit till Mitthems stabila ekonomi. Omfattande försäljningar av bostadsområden som Bredsand, Finsta och Ljustadalen har medfört färre lägenheter och att antalet outhyrda är mycket få.
För närvarande är att antalet tomma lägenheter mindre än en procent och har de senaste månaderna inte överskridit 30. En mycket låg siffra vid en nationell jämförelse med övriga kommunala bostadsbolag.
Minst lika viktigt är det låga ränteläget som medfört att snitträntan på lånade pengar för närvarande ligger på 4,4 procent
Driftkostnaderna för företagets 4331 lägenheter kostade över 156 miljoner. Av dessa hänfördes knappt hälften eller 60 miljoner till reparationer och underhåll.

Mer läsning

Annons