Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nio miljoner i vinst för mittSverige Vatten

Det blev en bra start för samarbetet när det gäller vatten och avlopp mellan Sundsvall och Timrå.
— Vi har fått fördelar redan första året, berättar Micael Löfqvist vd för företaget.

Annons
Trots den stora vinsten om nio miljoner kronor planeras inga sänkningar av taxorna. Samtidigt bör påpekas att inga höjningar skett sedan 1996 och att om flerårsplanen fram till 2008 följs kommer inga höjningar att ske till dess. Vid årsskiftet sänktes taxorna i Timrå och den senaste förändringen i Sundsvall skedde år 2000 då kubikmeterpriset sänktes med 50 öre.
Det finns flera orsaker till det goda resultatet. Inte minst har det låga ränteläget påverkat resultatet samtidigt som företaget inte drabbats av extrema vädersituationer med översvämningar som följd.
Som exempel kan nämnas att företaget först nu kunnat återställa storleken på det egna kapitalet efter översvämningarna för några år sedan som medförde dryga kostnader för företaget.
Någon utdelning till ägarna kommunerna i Sundsvall och Timrå blir det inte. Det sätter lagstiftningen hinder i vägen för. I stället kommer vinsten att användas som buffert i va-verksamheten för extra ordinära händelser.
En stor utgift för företaget är räntor på skulderna. för Sundsvalls del handlar det om 445 miljoner kronor. En skuld som företaget belastades med i samband med bolagiseringen då de övertog ledningar och verksamheter från kommunen. Samma belopp för Timrå är 46,5 miljoner kronor. Det finns ett styrelsebeslut på att inga amorteringar ska göras för att minska skuldbeloppen. Det låga ränteläget har dock medfört lägre kostnader för skuldbeloppet.
Räntan är en stor post och den har stadigt gått nedåt, säger Micael Löfqvist.
Totalt omsatte företaget under förra året 205 miljoner kronor. Då ingick verksamheten i Timrå endast under sju månader.
En stor del av intäkterna används till att underhålla de 250 mil vatten och avloppsledningarna.
I budgeten för 2005 har avsatts 40 miljoner kronor till reparationer av ledningsnätet. Av dessa satsas 35 i Sundsvall och fem i Timrå. För Sundsvalls de beräknas pengar räcka till 15 kilometer vatten- och avloppsledningar.
Till övrig drift kommer avsätts i år cirka 18 miljoner till underhåll och investeringar miljoner.
För i år budgeteras en vinst på knappt tre miljoner. Orsaken är att tempot på underhåll och reparationer kommer att ökas ytterligare.

Mer läsning

Annons