Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny hård revisionskritik mot landstinget

Annons
Landstingsstyrelsen i Västernorrland bryter mot lagen genom att strunta i
bestämmelserna om hur man ska redovisa de stora underskotten från tidigare
år.
Det fastslår landstingets revisorer i en granskningsrapport.
Kritiken framförs i en skrivelse till styrelsen med andemeningen att inte
bara slå sig till ro med att resultatet för 2005 vände till ett plus på 190
miljoner kronor.
Det är glädjande att landstinget för andra året i rad redovisar ett
ekonomiskt överskott. Detta faktum innebär tyvärr inte att landstingets
ekonomi är i balans eller att landstinget uppnått vad som kallas god
ekonomisk hushållning. Den av styrelsen upprättade årsredovisningen har i
dessa frågor brister som är både uppenbara och allvarliga", skriver
revisorerna.
Underskott från tidigare år betyder att ekonomin inte är i balans. I
årsredovisningen uppges att underskotten är svåra att återställa på kort
sikt men till 2009 borde det vara möjligt.
Detta uppfyller inte villkoren för en så kallad balanskravsutredning som
enligt revisorerna måste till och det är på den här punkten som man talar om
ett direkt lagbrott.
Genom sin underlåtenhet att korrekt tillämpa kommunallagens bestämmelser om
reglering av negativt resultat (8 kap 5§) bryter styrelsen mot gällande
lag", lyder slutsatsen.
Revisorerna invänder också emot att det saknas en egentlig
förvaltningsberättelse. Visserligen är redovisningen bättre nu än tidigare
år. Men fortfarande kan man inte utifrån uppgifterna bedöma om landstinget
bedriver en verksamhet som är effektiv och ändamålsenlig.
En allvarlig brist som styrelsen trots påpekanden inte rättat till", heter
det i skrivelsen.
Bristerna riskerar ytterst att landstingsfullmäktige får så knapphändig
information att de inte kan värdera vilka mål som nås och om utfallet är
rimligt.
Vanligt folk lämnas dessutom i sticket. Information av direkt intresse för
medborgarna varvas med interna händelser och texten är full med fackuttryck
som inte förklaras.
Revisorernas ordförande Freja Tjärnberg (c) gick inte att nå på måndagen för
ytterligare kommentarer. Hon var upptagen av slutrevisionen som ska mynna ut
i den årliga rekommendationen om landstingsstyrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet eller inte.
Klas Leffler
0611-554830
klas.leffler@ st.nu

Mer läsning

Annons