Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya regler för strandskydd i glesbygd

/
  • Strandskyddet kan komma att skärpas runt kusterna om miljöerna bedöms som värdefulla.

En snabb exploatering av stränder pågår på många håll i landet. Därför måste strandskyddet förändras och ett nytt lagförslag är på väg.
Där föreslås lättnader för 61 kommuner. Däribland Ånge. Detta för att gynna den lokala och regionala utvecklingen —medan skyddet skärps för de mest värdefulla strandområdena.

Annons
Det var på 1970-talet som strandskyddet kom för att freda de obebyggda stränderna från fortsatt exploatering.
Det generella strandskyddet omfattar en zon om 100 meter i vardera riktningen från strandlinjen, och det är förbjudet att bygga inom strandskyddat område.
Men det går att få dispens, om det finns särskilda skäl och strandskyddet kan upphävas i samband med planläggning.
Och det görs undantag i så stor omfattning att Miljö- och samhälssbyggnadsdepartementet har utarbetat ett förslag till en ny strandskyddslagstiftning.
Departementet konstaterar att en snabb exploatering av stränder pågår på många håll i landet,
Samtidigt efterfrågar många aktörer i sjörika och glesbebygda områden en mer flexibel tillämpning av strandskyddet - till gagn för den lokala och regionala utvecklingen.
Det finns alltså starka önskemål från flera i glesbygskommuner om att få bygga nära vatten.
Dessa önskemål har departementet hörsammat och man har ringat in 61 kommuner som har god tillgång till inlandsstränder och där lättnader i strandskyddet skulle öka attraktionskraften. I Västernorrlands län räknas Ånge, Sollefteå och Örnsköldsvik till de kommuner som bör gynnas. Men inte för fritidshus, utan enbart för permanent bebyggelse.
På departementet ser man det som ett bekymmer med det nuvarande strandskyddet för att samma bestämmelser gäller för alla slags stränder, oavsett ianspråkstagande och bebyggelsetryck.
Sveriges Kommuner och Landsting (tidigare Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet) ställer sig mycket kritisk till den nya lagförslaget.
Lättnader i strandskyddet måste för det första gälla alla typer av bebyggelse och vi tycker inte om att vissa namngivna kommuner ska få generösare bestämmelser. En lag ska vara lika för alla kommuner, säger Reigun Thune Hedström på Sveriges Kommuner och Landsting.
Dessutom ska länsstyrelserna få ökat inflytande över strandskyddet genom att kunna överpröva kommunala dispensbeslut samt behålla ansvaret för prövning inom de mest skyddsvärda områdena.
Det tycker vi också är fel. Länsstyrelsen är en statlig myndighet och vi tycker inte att statliga tjänstemän ska kunna stoppa eller ändra beslut som tas av demokratiskt tillsatta politiker i en kommun, säger Reigun Thune Hedström.
Staffan Söderlund, som är ny stadsbyggnadschef i Sundsvall värnar strandskyddet - och rätten för medborgarna att kunna överklaga beslut. Han anser vidare att kommunerna kan sina närmiljöer bäst och att det finns en kompetens att göra egna bedömningar lokal nivå.
Förslaget till den nya strandskyddslagen kommer att gå ut på en bred remissomgång under hösten och beslutet kan komma till våren.

Mer läsning

Annons