Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oljerester kan bromsa scenhusmaskineri

Ett gammalt oljeutsläpp kan försena nya scenhuset i Sundsvall. Stora mängder petroleumrester har upptäcks i två borrhål på scenhustomten och det kan bli nödvändigt med sanering. — I dagsläget vet vi inte mer, säger Carina Sandgren, Sundsvalls kommuns biträdande miljöchef.

Annons
Det var i samband med de första geotekniska undersökningarna på scenhustomten som markföroreningarna upptäcktes.
Vi gjorde undersökningen för att se vad det finns för grundförhållanden och borrade flera ganska djupa hål. I två av dem kände vi lukt, så vi tog några prover som vi skickade till miljökontoret, säger Skanskas projektledare Kaj Gulin.
Proverna visade sig innehålla höga halter oljeföroreningar. Oljeresterna finns både i marken och grundvattnet. Därför har miljökontoret beslutat att en miljöteknisk undersökning ska göras på platsen.
Kravet från vår sida är att det här ska undersökas vidare. Man måste ta reda på vad det är för omfattning och för utbredning och vart de här föroreningarna kommer ifrån, säger Carina Sandgren.
Enligt henne är det för tidigt att sia om hur scenhusprojektet kommer att påverkas.
Det beror på hur pass snabbt allt kan göras. Vi vet inte hur snabbt det går att få fram de första resultaten, och sedan beror det på om de är alarmerande och kräver att man måste gå vidare eller om det finns enkla åtgärder. Alltihop är totalt okänt ännu så länge.
Scenhusprojektets målsättning, med en bygglovsansökan för scenhuset inlämnad tidigt i maj, står fast.
Och jag tror nog att de här undersökningarna kan löpa parallellt. När det sedan gäller bygglovet kommer det självklart att krävas åtgärder. Men om det sedan blir några andra konsekvenser finns det finns ingen anledning att spekulera om, säger Kaj Gulin.
Vi följer miljökontorets direktiv och ska börja med en historik över den verksamhet som funnits på platsen, fortsätter han.
De borrhål som proverna tagits ifrån ligger i utkanten av scenhustomten, i närheten av Lillgården. Ganska långt från den bensinstation som tidigare låg i andra änden av kvarteret, vid Nybrogatan, och som pekas ut som en tänkbar utsläppskälla.

Mer läsning

Annons