Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Övergångslag gynnar barnfamiljer

På onsdag kommer övergångslagen upp till debatt i riksdagen, sannolikt går förslaget igenom. Det innebär att en särskild asylprövning införs från den 15 november fram tills 31 mars när den nya lagen träder i kraft.

Annons
Alla som fått avslag på asylansökan före den 15 november får möjlighet till en ny prövning, rätten omfattar även dem som får ett avslag under perioden som löper till dess den nya lagen träder i kraft till våren. Grunderna för bedömning är skyddsbehovet, verkställighetshinder, medicinska hinder mot verkställighet och att ärendet är humanitärt angeläget.
Övergångsreglerna bedöms vara generösare än vad som är fallet i dag. Personer som det inte går att skicka tillbaka till hemlandet och barnfamiljer som vistats länge i Sverige är de som har största möjligheterna till ett positivt beslut. Skolbarns anknytning bedöms vara starkare än spädbarns.
Vad som är lång tid har diskuterats, den enda definitionen som kommit är att det bör röra sig om några år. Vad det blir i praktiken kan sägas först när Migrationsverket genomfört prövningar och praxis utarbetats. Nu pågår arbetet med att klargöra arbetsformer och rutiner.
Ett nytt begrepp som introducerats är humanitärt angeläget. Det ska innebära en generösare inställning än vad som tidigare varit fallet. En grundprincip är att den sökande ska ha ett offentligt ombud, om det inte är uppenbart att ett sådant behövs. Det sistnämnda tolkas som att när det är givet att beskedet blir positivt så får den asylsökande inget ombud.

Mer läsning

Annons