Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reko polisanmält av miljökontoret

Lakvattenutsläppet från Blåbergstippen är nu polisanmält. Miljökontoret menar att Reko gjort sig skyldig till antingen miljöbrott eller vållande till miljöstörning.

Annons
Det var i början av oktober som läckaget upptäcktes. Ett brunnslock låg på sidan om en brunn och det var med största sannolikhet där en pet-flaska och frigolit farit ned i ledningen och förorsakat ett stopp. Det ledde till att ett annat brunnslock trycktes upp och lakvattnet strömmade ut.
Hur länge locket varit borta på brunnen det kan vi aldrig säga med säkerhet om inte någon berättar om när det gjordes, säger Anders Jonsson, vd för Reko.
Han ser dock allvarligt på det som inträffat och på att bolaget blivit anmält. Hittills har Reko försökt utreda så långt som möjligt hur missödet kunde inträffa. Man försöker även hitta åtgärder som med rimliga medel kan säkra att det inte inträffar igen.
Men det går aldrig att eliminera alla risker, vad vi kan göra är att minimera dem. Fast det här var en risk som inte ens hade förutsetts i de nya moderna miljökrav som ställts på oss från och med i år, säger Anders Jonsson.
En åtgärd som han finner rimlig är att i framtiden göra rutinbesiktningar av ledningarna någon eller några gånger per år.
Konsekvenserna av utsläppet var att bäcksystemet nedströms Blåberget var kraftigt påverkat, färg, salter och bakterier fanns i höga halter. Inga akuttoxiska effekter upptäcktes dock. Föroreningarna kan ändå ha påverkat bottenlevande organismer och fiskar skriver miljökontoret i anmälan. Hittills har ingen effekt på grundvattnet noterats.
De vattendrag som konstaterades vara mörkfärgade efter utsläppet var Selångersån, Kolstabäcken, Robäcken samt Lusbäcken och Blåbergsbäcken.

Mer läsning

Annons