Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sexhandeln omkring oss

/
  • Socialtjänsten, behandlingshem och privatpersoner kan berätta om att sexhandel sker i Sundsvall.
  • Heléne Nylander på Vuxenstöd berättar att de kvinnor som kommer till dem och säger sig ha prostitutionserfarenheter får hjälp samtidigt som de vårdas för missbruksproblem.
  • Många personer vittnar om att sexhandel pågår även i Sundsvall. Men ingen säger sig kunna uppskatta hur utbrett det är. En annan fråga som kvarstår är vem som bär ansvaret för att sexhandeln kan fortgå, du och jag kanske?

Var åttonde svensk man har någon gång betalat för sex. Sexhandel förekommer även här i Sundsvall, även om prostitution inte syns i någon statistik och få döms för sexköpsbrott.

Annons
Det finns inga lokala siffror över antalet personer som prostituerar sig. Ytterst få döms för koppleri och sexköpsbrott i länet. Däremot finns mörkertalet, de fall som inte alls upptäcks.
På Vuxenstöd vid Socialtjänsten i Sundsvall möter handläggarna kvinnor som uppger att de säljer sexuella tjänster mot betalning.
Vi vet att det förekommer men inte hur omfattande det är. Till oss kommer kvinnor med missbruksproblem, en del av dem berättar att de prostituerat sig, säger Heléne Nylander, enhetschef vid Vuxenstöd.
Nya personer som skrivs in får svara på ett frågeformulär.
Det rör sju olika livsområden, till exempel fysisk och psykisk hälsa och missbruk. Där ingår även frågor om prostitution. Eftersom det är något oerhört känsligt att prata om finns det säkert de som svarar nej trots att de borde svara ja, säger Heléne Nylander.
Av de kvinnor som prostituerar sig i Sverige har många missbruksproblem.
Vi har inte en behandling enbart riktad för prostitution. Det handlar om kvinnor med svår problematik och vi ser en koppling mellan missbruk och prostitution. De kvinnor som får bukt med sitt missbruk slutar prostituera sig i samband med det, säger Heléne Nylander.
På ett behandlingshem i Sundsvall möter man regelbundet kvinnor som berättar att de har prostituerat sig. En del av dem säger att de valt prostitution som försörjningsmedel för att man inte vill vara kriminell. Människor som arbetar med kvinnor som missbrukar och prostituerar sig berättar också att de fått känslan av att så länge prostitutionen pågår inom missbrukarkretsar får det fortgå. Utomstående tycks känna att det inte är ett problem som rör dem.
Till ungdomsgruppen i Sundsvall kommer ungdomar i åldrarna 13 till 18 år. Många av dem har en väldigt svår social situation.
Under åren jag jobbat här har det hänt att vi kommit i kontakt med tjejer som har erfarenheter av prostitution, men det är inte vanligt. Men en del av flickorna vi träffar har hamnat i svåra problem och utnyttjas på ett sexhandelsliknande sätt. De kan få hasch eller alkohol av män de har sex med, men frågan är då i vilken ordning det sker, säger Karin Englung, områdeschef för ungdomsgruppen i Sundsvall.
Enligt Socialstyrelsens lägesbeskrivning Kännedom om prostitution 2003 ser unga personer sällan själva sina handlingar som prostitution utan mera som sexuella tjänster i utbyte mot till exempel sprit, krogbesök, narkotika, kläder och annat.

Mer läsning

Annons