Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjödbodviken muddras

/
  • Ordföranden i Njurunda Skärgårds Ekonomiska förening, Göran Sahlin driver frågan om muddring i Sjöboviken i Skatan.

Nu ska det muddras i Sjöbodviken, Skatan. 24 000 kubikmeter bottenmassa ska bort och göra området mer åtkomligt för båttrafik. För att ro projektet i hamn bildades Njurunda Skärgårds ekonomiska förening.

Annons
Efter en mängd olika handlingar gällande miljöhänsyn verkar det som att man kan starta muddring nu till hösten.
Syftet med projektet är att förbättra den marinbiologiska infrastrukturen i en del av Norrlandskusten för bättre vattengenomströmning, säger Göran Saghlin, ordförande i Njurunda Skärgårds Ekonomiska förening.
Målet är att muddring- och grävarbeten i Sjöboviken mellan Skatan och Björn i inseglingsrännan till Sjöboviken samt flytta sten från Järnsundet ska vara klart till juni månad 2007.
Det handlar om en sträcka på 600 meter och ett djup på 2,5 meter samt 40 meters medelbredd. Detta innebär att 24 000 kubikmeter muddringsmassor tas upp från botten och fraktas med pråm ut till havs, säger Göran Sahlin.
Fiskerimyndigheten har anvisat lämpling plats för tömning av massorna. De boende kommer att städa i muddringsområdet och röja bort vass och bottenväxter.
Vi har också planer på att gräva en kanal mellan Lubbaviken och Lassöviken för att ge båtar en möjlighet att gå inomskärs mellan galtström och Skatan, säger Göran Sahlin.
Det ger större säkerhet vid hård sjö och dåligt väder, bättre syresättning av vattnet i området.
Framförallt får vi en större och utökad skärgård. Det ökar attraktionskraften i området ytterligare, säger Göran Sahlin.
Miljön i området klassas som kulturhistoriskt värdefullt i Sundsvalls kommuns översiktsplan.
Skatans läge vid Sjöboviken har länge varit en bra hamn för fisket från hälsingegränsen i söder till Björköns by i norr. Fiskelägenheten i Galtströms skärgård där Sjöboviken utgör basen, finns omvittnad i en skriftlig handling som daterar sig från år 1506. Vid ett laga skifte 1837 delades Sjöbovikens västra strand i 54 lotter avsedda för sjöbodar och gistplatser.
Tyvärr finns det inga yrkesfiskare kvar men fiske bedrivs som bisyssla med gamla rätten från laga skiftet att fiska med fasta redskap efter lax. Juridiska termen för detta är jordeboksfiske. Här fiskar många i rekreationsyfte och för husbehov, säger Göran Sahlin.
I mitten på 1970-talet gjordes ett försök att spränga bort stenar i Lillsundet mellan Matön och Järn för att korta inseglingen mot Sjöboviken Galtfjärden med en marginell fördjupming som följd. 1984 lyckades man bättre och fick i samma sund ett inseglingsdjup på 3,5 meter.
Länsstyrelsen, Sundsvalls kommun och Fiskeriverket har ställt sig positiva till projektet. Då kan vi bryta trenden med grundare farleder och allt för stor bottenväxtlighet, Säger Göran Sahlin.

Mer läsning

Annons