Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukhuset dåligt rustat för kemolycka

/
  • Ann-Louise Wickholm, 49 år, sjuksköterska på Lungkliniken och utbildare av saneringpersonal vid Sundsvalls sjukhus.
  • –  Min personliga åsikt är att det är anmärkningsvärt att det i dag inte finns en fast saneringssluss vid akutmottagningen. Den mobila saneringsanläggningen är en tillfällig lösning som har funnits i många år nu, säger Ann-Louise Wickholm, 49 år, sjuksköterska på Lungkliniken och utbildare av saneringpersonal vid Sundsvalls sjukhus.

En ammoniaktank som välter och börjar läcka i centrala Sundsvall skulle kunna orsaka en katastrof med hundratals döda. Dessutom många skadade som måste tvättas rena innan de kan tas in på Sundsvalls sjukhus. Men någon fast saneringssluss vid akutmottagningen finns inte.

Annons
Att en svår olycka med kemikalier skulle kunna inträffa i centrala Sundsvall är inte osannolikt. Det är många transporter med farligt gods både på järnväg och med lastbil som går rakt igenom stan.
Konsekvenserna av en sådan olycka skulle kunna bli fruktansvärda.
Händer det värsta, att en vagn med ammoniak välter och springer läck i centrala stan, skulle vi ha 100 till 1 000 döda inom några minuter, säger Mats Jonsson, säkerhetschef på Härnösand Medelpads hälso- och sjukvårdsförvaltning.
Men trots att riskerna för olika typer av olyckor med kemikalier är större här än på många andra håll i landet finns ingen fast saneringssluss i anslutning till akutmottagningen vid Sundsvalls sjukhus.
Egentligen är det ett krav att det ska finnas, men vi har dispens. Det var planerat för en saneringssluss när akutmottagningen skulle byggas om. Men när sjukhuset behövde spara sköts ombyggnaden upp.
I stället finns i dag en nödlösning, som funnits i flera år nu. En mobil saneringsvagn som ställs upp av Landstingsfastigheter utanför akutmottagningen. Något som tar ungefär en timme.
Sker olyckan vid en dålig tidpunkt kan det ta längre tid, säger Mats Jonsson.

Måste saneras först
Ingen skadad person som har utsatts för kemikalier får komma in på sjukhuset utan att först saneras. Sprids det farliga ämnet via ventilationen kan hela sjukhuset slås ut.
Personer som blivit översköljda av något kemiskt ämne måste först ta av kläder och smycken. Sedan duschas de och tvålas in tre gånger innan de kläs på och får komma in på akuten. För de som kommit i kontakt med ett ämne i gasform kan det räcka med att kläderna tas om hand. Eventuellt måste håret tvättas. Saneringsproceduren är både tids- och personalkrävande och en större kemisk olycka skulle innebära en stor belastning på sjukvården.
Men det går givetvis inte att ha 200 personer som alltid är i beredskap och en jättelik saneringsanläggning. Det kostar för mycket, säger Mats Jonsson.
Men beredskapen ska förbättras ytterligare.
I dag är all personal på akuten utbildad för sanering, men vid en större olycka behövs fler. Därför kommer även personal från andra avdelningar att utbildas under hösten och en övning hållas i vinter.
För de som jobbar med beredskapen för olyckor med farligt gods befarar det värsta.
Det är väl inte så mycket en fråga om det kommer hända en olycka, utan när, säger Ann-Louise Wickholm, sjuksköterska på Lungkliniken som håller i utbildningen för saneringspersonal.Fakta/Antalet akutplatser vid länets sjukhus
Sundsvall 46 (efter 4 tim. 68).
Sollefteå 24 (efter 4 tim. 46).
Örnsköldsvik 35 (efter 4 tim. 68).
Fotnot: Plasterna avser intensivvård.

Socialstyrelsens krav på landstingens katastrofberedskap
Detta ska finnas:
- en organisation för att planera, samordna och övervaka den katastrofmedicinska beredskapen på både regional och lokal nivå.
- en regional katastrofmedicinsk plan.
- personal som ständigt är i beredskap för att ta emot larm vid allvarlig händelse.
- Sjukvårdsgrupper som ständigt är beredda för insatser vid allvarlig händelse.
- En beredskap för psykiatriskt och psykosocialt omhändertagande.
- En särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse.
Källa: Socialstyrelsen


Fakta/Omfattning av en kemisk olycka
Liten olycka: 1-25 personer. Egna sjukhusets resurser räcker troligen.
Stor olycka: 25-100 personer. Egna sjukhusets resurser räcker troligen inte. Beredskapschef och andra närliggande sjukhus kontaktas.
Masskade situation: 100-1 000 skadade. Flera uppsamlingsplatser måste upprättas. Hela sjukvårdsregionens resurser måste användas.
Källa: Katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget Västernorrland

Fakta/De farligaste kemikalierna
Mycket stora hälsorisker: Klor, svaveldioxid, ammoniak, fosgen.
Mycket brandfarliga: Propan, gasol, butan, acetylen.
Stora brand- och hälsorisker: Acetonitril, cyanväte, Svavelväte.
Källa: Katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget Västernorrland

Mer läsning

Annons