Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skarp kritik mot chef inom landstinget

/
  • Får kritik av sina anställda i en undersökning. Gunnar Forsén, chef för landstingets företagshälsovård, Länshälsan, är medveten om missnöjet. Han förklarar att problemen ska lösas till hösten.

Ett stort missnöje har växt fram inom landstingets företagshälsovård, Länshälsan. Förtroendet för ledningen har sjunkit dramatiskt sedan 2003. Det visar en enkät som genomförts bland de anställda.

Annons
Länshälsan ska ta hand om arbetsmiljöproblem, kränkande behandling och ohälsa bland alla anställda i landstinget Västernorrland.
Men nu visar det sig att de som arbetar i Länshälsan, själva mår dåligt på jobbet.
Flera enkäter har genomförts de senaste åren. Två av dem mäter den psykosociala miljön med en metod som utvecklats av ett företag i Ronneby. Det kallas PSO-mätning och visar hur de anställda uppfattar sitt arbete inom sex olika områden.
ST har tagit del av undersökningen. Förändringen från våren 2003 till hösten 2004 är tydlig.
Särskilt i Sundsvall har arbetet på Länshälsan blivit klart sämre på fem av sex områden enligt enkäten.
Sämsta värden får \"ledning\", \"arbetsformer\" och \"relationer\". Där är enkätens resultat på gränsen till \"otillfredsställande\", den lägsta av tre nivåer. Men de anställda i Sundsvall tycker också att \"mål\" och \"trivsel\" blivit klart sämre de senaste åren.
2003 nådde nästan alla värden den högsta nivån \"bra\" i motsvarande enkät.
Sifforrna för Härnösand visar samma mönster, medan enkäten är mer svårtolkad i Örnsköldsvik och Sollefteå. Där tycks förändringen vara marginell.
Uppgifter till ST säger att kritiken mot Länshälsans chef Gunnar Forsén är massiv på vissa håll. \"Förtroendet för honom är det lägsta i hela landstinget\" heter det i ett nödrop.
Och Gunnar Forsén, som varit chef sedan 2000, är väl medveten om läget.
Jag vet att det finns ett missnöje kopplat till mig som person. Det kan ha att göra med landstingets nedskärningar. Vi ska dra in en och en halv tjänst i Sundsvall eller Härnösand, säger han.
Dessutom är framtiden för hela Härnösandskontoret osäker när sjukhusvården stänger i höst.
Forsén säger sig ändå ha fått ett starkt stöd från delar av Länshälsan efter att kritiken blivit känd. Han har invändningar mot konsultföretagets redovisning av den undersökning han själv genomfört.
Men det förändrar inte bilden av ett stort missnöje.
Forsén berättar att fyra av de 34 anställda i Länshälsan är långtidssjukskrivna.
Men inget av detta har med arbetet att göra, hävdar han.
En arbetsgrupp med representanter från Länshälsans fyra enheter ska nu diskutera framtiden.
Det finns saker som kan förbättras. Det ska vi ta till oss under hösten, säger Gunnar Forsén.

Fotnot: 34 personer arbetar för Länshälsan Västernorrland som ägs av landstinget. Enheter finns i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå, med flest anställda i Sundsvall.

Mer läsning

Annons