Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan som kan sin disciplin

/

Nyligen började skolan för hundratals gymnasieungdomar i Sundsvall.
Några av dem har sina lektioner i GA-skolan. Och om de ibland känner att kravet på ordning och disciplin sitter extra hårt i väggarna just där så har det sin förklaring.
Skolan var en gång militärförläggning och fröet till Sundsvalls Luftvärnsregemente, LV 5.

Annons
På 1890-talet hade Sundsvalls guldålder börjat och när befolkningen växer behövs fler skolor. Uppdraget att rita Gustaf Adolfs skola, invigd 1892, gick till Stenstans store arkitekt Gustaf Hermansson. Under det följande halvseklet hann många av Sundsvalls små- och folkskolebarn nöta sin stavning och räkning, kristendom och katekes just där.
Men för 1940-talets barn blev tillvaron annorlunda. När decenniet grydde var alla länder runt Östersjön utom Sverige indragna i ett krig. Det märktes också i Sundsvall.
Nästan varje vecka provades Hesa Fredrik. Mörkläggningsövningar hölls. Maten ransonerades; allt var det ont om. Och det kom rapporter i radions enda kanal om ryska plan som anfallit svenskt område och svenska plan som skjutits ner, minns Carl-Olof Svensson, numera pensionerad överstelöjtnant.
Tåg med tyska soldater gick genom Sverige, hemvärnsmän skötte telegraf och post. Barnens egna pappor, släktingar och grannar kallades in i beredskap. Populärkulturen var genomdränkt av kriget: filmhjältar bar uniform och i stugorna nynnade folk på Lili Marlen och Någonstans i Sverige. Sundsvallsborna ombads skaffa sig evakueringsmöjligheter genom att köpa stugor inåt landet eller odla bekantskap med någon bonde.
I denna övermilitariserade tid blev det nog ingen överraskning för GA-skolans elever att deras skola togs i anspråk av försvaret och de själva flyttades till andra skolor. Först blev GA-skolan barnhem för finska barn, sedan sjukhus för finska flyktingar. Till slut kom 65 allvarliga män i uniformer till den skolgård där det tidigare sprungit lekande barn.
De var landstormssoldater från A 9 i Karlsborg som inkvarterades i GA-skolan och ett par skolor till. Det var ont om användbara byggnader och i krig tager man vad man haver.
Tidigare hade inte Sundsvall varit hemort för militära styrkor.
Men här gick förbindelsen till Trondheim, och ett anfall som hade delat Sverige mitt itu skulle ha varit förödande, säger Carl-Olof Svensson.
Under andra världskriget visade flyget prov på sin kommande betydelse i krig, och luftvärn tycktes allt viktigare. Sundsvallsbon Nils Wide minns hur soldaterna provsköt luftvärnskanoner på ett övningsfält där hovrätten ligger i dag och in på ett grustag väster om platsen. Luftvärnsmännen hade kommit till Sundsvall för att stanna, även sedan kriget tagit slut.
Tidigare fanns bara ett luftvärnsregemente i Sverige, och det räckte inte. Det blev sju så småningom, säger Carl Olof Svensson.
Tyskland och Ryssland hade varit de ockuperande staterna under kriget. Därför förlades regementena längs östra och södra kusten. 1943 fick Sundsvalls Luftvärnskår, senare Sundsvalls Luftvärnsregemente, egna lokaler vid Södra berget.
GA-skolan renoverades och blev skola igen och har så varit sedan dess, fast elevernas åldrar har växlat från lågstadiet till Komvux. Nu är det gymnasieelevers gympaskor som nöter samma trappstenar som militärkängorna en gång gjorde. Förhoppningsvis går de mot en framtid där krig bara ingår i historieämnet.

Mer läsning

Annons