Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolverkskritik börjar betas av

Flera skolor i Sundsvall fick i höstas hård kritik efter att Skolverket gjort en stor granskning.
Nu har problemen börjat åtgärdas.

Annons
1. Vuxenutbildningen kritiserades för att ha saknat handlingsprogram mot mobbning och kränkande behandling.
Kommunen svarar:
En ny uppdaterad plan har gjorts i höst. Den har även skickats in till Skolverket.

2. Föräldrar till omyndiga elever i gymnasiet fick inte information om elevernas kunskaper och studiesituation.
Kommunen svarar:
Aktuella föräldrar ska kallas till utvecklingssamtal eller få information via telefon eller brev under vårterminen. Programrektorerna får ansvaret.

3. Hagaskolan kritiserades för att de biträdande rektorerna tog det ansvar som vilar på rektor.
Kommunen svarar:
Skolverket hade uppfattat det här fel. Vi hade inga biträdande rektorer utan enbart en biträdande rektor. Nu har vi ändrat det och i fortsättningen blir vi två personer som får titeln rektor, säger Urban Wikman, rektor vid Hagaskolan.
Befattningen biträdande rektor ska också försvinna på de andra ställen där den finns. Överlag ska ansvarsområdena bli tydligare för rektorerna, är det tänkt.

4. Granloholms skola, Matfors skola, Stige skola och Stöde skola fick kritik för att inte ha upprättat arbetsplaner.
Kommunen svarar:
Två av skolorna har nu gjort sina arbetsplaner. De två andra har påbörjat arbetet.

5. Kritik riktades mot att beslut om anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp saknades vid Stöde skola. Ett sådant beslut fattas egentligen av barn- och utbildningsnämnden.
Kommunen svarar:
Delegationsordningen ändras och ansvaret hamnar hos de nya biträdande skoldirektörerna. Samtliga skolledare ska informeras.

6. Följande skolor fick kritik för att ha misskött elevens val: Ankarsvik, Essvik, Gångviken, Hagaskolan, Ljustadalen, Kyrkmon, Matfors, Nacksta, Nyland, Nivrena, Solede, S:t Olofsskolan, Skönsberg, Svartvik, Montessori och Usland.
Kommunen svarar:
Inför vårterminen ska samtliga kritiserade skolor ha ändrat rutinerna och sett till att reglerna följs. De flesta av skolorna har redan kommit i gång med det arbetet.

7. Lidens skola fick kritik för att eleverna erbjudits läxhjälp i stället för språkundervisning i årskurs 7.
Kommunen svarar:
Under vårterminen får alla elever i sexan information om språkvalet. En blankett ska fyllas i om man vill läsa spanska, franska, tyska eller svenska/engelska.

8. Elever som läser ett modernt språk inom ramen för språkvalet får ej byta till svenska eller engelska vid Ljustadalens skola.
Kommunen svarar:
Det här läsåret är bytet möjligt.

9. Hemkunskap undervisas inte före årskurs 6 vid Kyrkmon, Nyland, Solede, Montessoriskolan och Svartvik. Det gör att eleverna inte når läroplanens mål för årskurs fem.
Kommunen svarar:
Alla de kritiserade skolorna är nu i gång med hemkunskapsundervisningen så att kraven kan klaras.

Mer läsning

Annons