Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svinnet kvar i Timrås va-nät

Det stora svinnet, där över hälften av dricksvattnet, läcker ut ur ledningarna, finns kvar i Timrås va-nät. Det visade en genomgång i kommunfullmäktige av läget 2004 sedan Timrås och Sundsvalls va-verksamheter gått ihop i det gemensamma driftbolaget Mitt Vatten.

Annons
Svinnet ligger på lite drygt 50 procent, vilket kan jämföras med Sundsvalls 25 procent och Alnön och Njurunda där 30 procent rinner ut någon annanstans än i konsumentens kranar.
I Timrå lagades för övrigt 72 läckor på nätet under året, där varje läcka i genomsnitt kostar 25 000 kronor att reparera.
Det nya samägda bolaget satsar, enligt företagsledningen, mycket på förbättringar. Den största enskilda investeringen i Timrå gäller stängningen av reningsverket i Stordalen, där vattnet leds under älven och fram till reningsverket i Sandarna. Den omläggningen kostade 1,2 miljoner kronor.
De frågor som vållade flesta inlägg från talarstolen var försöket med särskild badtid en gång per månad för endast kvinnor.
Förslagsställarna, några centerkvinnor, tackade för det snabba genomförandet. Anita Hellstrand kunder rapportera att man var tio kvinnor första kvällen i slutet av januari, men att man redan vid nästa tillfälle i februari var 40 som badade utan närvarande karlar.
Arne Andersson ansåg dambadandet som något av en diskriminering och efterlyste även exklusiva gubbtider. Därför yrkade han återremiss.
Men flera talare ansåg att det redan fanns rena gubbsamlingar, exempelvis morgonbastun på lördagarna. Fullmäktige tycks tills vidare anse att så är fallet och damernas kväll fortsätter en gång per månad på försök.
PRO:s oro över att centrala Timrå håller på att bli utan samlingslokal som kan rymma de stora möten som föreningen håller regelbundet.
Timrådalen är den viktigaste lokalen för oss, sa Britt Nordqvist och påminde om att det finns 1 100 PRO:are i Timrå.
Bland motioner från medborgarna fick Tage Norgren besked om att det blir ett offentligt möte om infrastrukturfrågor i vår och hans förslag om snyggare affischtavlor blir verklighet om det finns pengar till sådana. Ivar Millqvist fick däremot knappast något klart besked om problemen med igenplogade infarter till fastigheterna, som är ett stort bekymmer för de äldre som bor i villa.

Mer läsning

Annons