Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Timråborna betalar mest för BIC-äventyret

/

Timråborna är de största förlorarna i avvecklingen av BIC Mid Sweden, det företag som aldrig lyckats leva upp till förespeglingarna att ordna affärskontakter och skapa jobb bland regionens små och medelstora företag. När bolaget nu går i graven får Timrå stå för 20 procent av avvecklingskostnaden, vilket motsvarar 162 000 kronor.

Annons
Aktiebolaget BIC Mid Sweden ägs av den ideella föreningen med samma namn. Medlemmar är Sundsvall, Timrå, Ånge, Kramfors och Nordanstigs kommuner. Härnösand fanns med i föreningen tidigare men har klivit av engagemanget.
Sundsvall representerar 59 procent av rösterna och aktierna, Timrå 20 procent, Kramfors 11 procent och Ånge och Nordanstig vardera 5 procent.
Sett till folkmängden i respektive kommun drar alltså Timrå det tyngsta lasset.
BIC har också haft sitt kontor i kommunen ända sedan starten i mitten av 1990-talet. Först på Midlanda sedan på Terminalvägen 10 på Vivsta industriområde.
I våras flyttade vd Nils Karlsen in till utvecklingscentrum i Sundsvall, men då hade bolaget inte längre någon personal vid sidan om honom.

Jävssituation
Medlemmarna i den ideella föreningen kan jämställas med aktieägare i bolaget. I Timrås fall företräds kommunen av näringslivschef Bill Bengtsson, som också är ordförande i föreningen.
Men detta leder till en mycket märklig situation eftersom han hamnar på två stolar. Bill Bengtsson är nämligen styrelseledamot i aktiebolaget BIC.
Politikerna i respektive kommun ska nu besluta om aktieägartillskott för att kunna avveckla BIC. Kommunstyrelsen i Timrå har inte någon klar uppfattning om hur det ser ut i bolaget, men tillskjuter ändå pengar, på förslag av tjänstemannen Bill Bengtsson, tillika styrelseledamot i aktiebolaget BIC.
Vid kontakt med kommunalrådet Ewa Lindstrand på fredag förmiddag kände hon inte till vem som egentligen representerade Timrå kommun i den ideella föreningen. Efter att ha kollat läget återkom hon med beskedet att det var Bengtsson, som tillika är föreningens ordförande.
Den ordningen har rått sedan bilaget kom till för tio år sedan. Jag har aldrig reflekterat över det faktum att Bill Bengtsson är ordförande i den ideella föreningen och samtidigt sitter i aktiebolagets styrelse, säger hon till ST.

Entreprenör Timrå
Timrå driver sedan år 2000 också projektet Entreprenör Timrå, som ska syssla med näringslivsutveckling i kommunen. Inom detta projekt har man också köpt tjänster av BIC Mid Sweden för pengar som man fått via länsstyrelsen och EU mål 1. Den andra etappen avslutas vid utgången av innevarande år. Men avsikten är att försöka förlänga det genom att presentera nya "innovativa idéer, nätverk, individuell processinriktad ledarskapsutveckling och stimulans, ökad internationalisering, affärs- och marknadsutveckling".
Vid anbudsupphandlingen för perioden 2003-05 var den ekonomiska ramen 6,5 miljoner kronor. EU mål 1 skulle svara för 40 procent av finansieringen och ingående företag, kommunerna och andra för 60 procent. Företagen "betalade" sin del genom använd tid som fick tillgodoräknas dem.

Inga nya jobb
Vad har man då fått genom att anlita BIC för att utveckla näringslivet i Timrå och regionen?
Adeona Mervärden AB gjorde en utvärdering av projektet vid utgången av 2004. Då hade inget företag i Timrå gått vidare i sina internationella strävanden.
Utredaren vid Adeona uppger att hon inte känner till att några nya arbetstillfällen skapades under de två år hon synade. Däremot bevarades troligen några jobb hos företag som befann sig i utförsbacken, ett i Ånge och ett i Sundsvall.
Målsättningen när BIC engagerades var bland annat att 15 företag/entreprenärer i regionen skulle utveckla kommersiellt gångbara affärskoncept. "I hälften av dessa företag bör aktiviteterna vara av långsiktig och djupgående karaktär, d v s bedrivas under mer än ett år", står det i upphandlingsunderlaget.

Mer läsning

Annons