Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tre nya Natura 2000-områden i Sundsvall

Länsstyrelsen vill göra tre nya naturområden i Sundsvalls kommun till Natura 2000-områden. Det gäller dels Lovik-Storflon i närheten av Järkvissle och Juni-Stormyran och Grönviksmyran på Björkön, Njurunda. De tre naturområdena ägs av SCA.

Annons
Lovik-Stroflon är ett 370 hektar stort område som ligger på mellan 430 - 455 meters höjd. Området har sedan tidigare skydd som naturreservat och bedöms som särskilt intressant för sin gamla granskog och sina myrar.
Juni-Stormyran och Grönviksmyran är två mindre områden på cirka 50 hektar vardera. Båda karaktäriseras av våtmarker och sin närhet till kustlinjen och är i dagsläge oskyddade.
Natura 2000 är ett europeiskt ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att bevara biologisk mångfald och efter utnämningen svarar staten för att de särskilt utpekade naturtyperna, djur- eller växtarterna skyddas.
Det finns sedan tidigare 134 stycken Natura 2000-områden i Västernorrland.

Mer läsning

Annons