Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tung trafik kan flyttas

/
  • På en kombiterminal lastas gods mellan tåg, båtar och lastbilar. Kombitrafiken i landet ökar och den nuvarande terminalen i Sundsvall klarar inte av den allt större arbetsbördan.Nu utreds det om en ny terminal ska byggas i trakten– och i så fall var.

Kombiterminalen vid centralstationen är för liten. Därför ska en ny terminal troligen byggas i Sundsvall där gods kan lastas mellan tåg, båtar och lastbilar.
Banverket har nu tagit fram sex förslag på var mångmiljonprojektet kan ligga.

Annons
Banverket har beställt en utredning av konsultfirman Tyréns. Utredningen, som blev klar i mitten av mars, presenterar sex förslag på lokalisering av en ny kombiterminal. Söråker, Birsta, Fillan, Tunadalshamnen, Tövadalen och Stockvik.
Vi förordar inget alternativ än så länge, vi har i dag bara tagit fram de alternativ som är genomförbara, säger Anders Brandt, Banverkets ansvarige för utredningen.
Nu har en radda andra myndigheter och företag på sig till slutet av april att komma med synpunkter. Sedan ska de framtagna förslagen utredas närmare, och till sist ska en plats väljas.
I bedömningarna av alternativen ska bland annat synpunkterna på dem, närheten till vägar och järnvägar kring platserna, utrymmet, miljöpåverkan och kostnaden vägas in. Berörd allmänhet kommer också att få lämna sina synpunkter längre fram.
Tidigast 2010 är det möjligt att börja bygga den nya terminalen. Sedan tar det ungefär ett år att bygga terminalen, om den nu byggs alls. Vi har ännu inte ett helt klart beslut om det, projektet är i ett väldigt tidigt skede, säger Anders Brandt.
Kombiterminalen vid Sundsvalls hamn som finns i dag är för liten för att kunna ta hand om all godstrafik som kommer till stan. Och det finns inget utrymme för att bygga ut den. Runt 100 miljoner beräknas det kosta att bygga en helt ny terminal någon annanstans i Sundsvallstrakten.
Banverket ska i år se över vilka kombiterminaler i Sverige som är särskilt viktiga. Om Sundsvall utses till rikskombiterminal, kommer Banverket att bekosta stora delar av den nya terminalen. Annars blir det andra aktörer på marknaden som får investera i och driva den nya terminalen, säger Anders Brandt.
Stavreviken, Östrand och Kubikenborg fanns från början också med som förslag på lokaliseringar av den nya kombiterminalen, men de ströks av utredarna.

Fakta/Synpunkter på den nya kombiterminalen
De myndigheter som får komma med synpunkter på planerna är Sundsvalls och Timrå kommun, Vägverket, Sjöfartsverket, länsstyrelsen, luftfartsstyrelsen och räddningstjänsten.
Räddningstjänsten har redan förordat Stockvik som alternativ, eftersom de vill att den nya terminalen ska ligga söder om stan så att transporterna av farligt gods genom centrum kan minimeras.
Luftfartsstyrelsen har uttryckt oro över att en terminal i Söråker skulle störa flygtrafiken på Midlanda.
Även Sundsvalls hamn, Norrtåg, SCA, Deltaterminalen i Timrå, CargoNet och Handelskammaren får tycka till.

SCA, Handelskammaren och Sundsvalls hamn förordar redan Tunadal. CargoNet vill se en ny terminal i Birsta, antingen i Hulidalen eller i handelsområdet i nordöstra Birsta.

Mer läsning

Annons