Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tusentalet anmälningar om kränkningar

/

Barn- och elevombudet får årligen in drygt ett tusental anmälningar om kränkande behandling.
– Skolan har ett långtgående ansvar, säger Thomas Nyström, kanslichef.

Annons

I fredagens ST berättade vi om Patrik som har varit utsatt för mobbning i fyra år utan att skolan har kunnat få stopp på det.

Barn och elevombudet är en del av Skolinspektionen och dit kan barn och föräldrar anmäla när en elev utsätts för kränkningar som inte skolan kommer tillrätta med.

– Från skolan måste göra allt man kan. Om en elev anser sig vara utsatt ska det anmälas till rektorn och vidare till förvaltningschefen eftersom skolans huvudman har det yttersta ansvaret. Skolan ska utreda och vidta åtgärder och det ska göras uppföljningar så man ser att åtgärderna fungerar.

När det kommer in en anmälan till Barn- och elevombudet startas en utredning.

– Vi granskar vad som har hänt och om skolan har tagit sitt ansvar. Både skolan och anmälaren får yttra sig och när händelseförloppet är klarlagt gör vi en bedömning och fattar ett beslut. Har det fungerat riktar vi ingen kritik, annars kräver vi åtgärder. En utredning tar oftast tre månader, säger Thomas Nyström.

Barn och elevombudet har möjlighet att kräva ersättning för en elevs räkning vilket skedde i 42 fall förra året.

– Högsta skadeståndet under 2014 var 150 000 men det kan också handla om 5 000. För att det ska bli aktuellt med ersättning ska det röra sig om allvarliga kränkningar som har pågått under lång tid och det görs bedömningar från fall till fall.

Thomas Nyströms råd till elever som utsätts är att ta upp det med någon vuxen på skolan som eleven känner förtroende för, antingen själv eller genom föräldrarna.

För att skolpersonal ska kunna upptäcka signalerna om att någon blir utsatt krävs uppmärksamhet.

– Det är också viktigt att eleverna involveras i det förebyggande arbetet. Med ökad vuxennärvaron minskar risken och likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument, säger han.

60 procent av anmälningarna till Barn- och elevombudet gäller kränkningar mellan elever medan 40 procent handlar om att personal anmäls.

– Där är lagen jättetydlig. Det är nolltolerans som gäller. Oftast handlar det om att det finns ett ordningsstörande moment och pedagogen ska säkerställa elevernas studiero men att den vuxne går för långt. Det kan exempelvis handla om fysiskt våld, tillmälen eller nedsättande ord.

Mer läsning

Annons