Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägar för Östra Birsta kostar 77 miljoner

/
  • Någon gång i december kommer kommunfullmäktige i Sundsvall kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till den detaljplan och exploateringsplan som stadsbyggnadsnämnden redan godkänt
  • Om några år kommer ett nytt handelsområde att ha växt upp här på åkrarna vid Östra Birsta. Infrastrukturåtgärder som vägar, gång- och cykelvägar beräknas enligt exploateringskalkylen kosta 77 miljoner kronor.

Avtalet för Östra Birsta visar att det kostar 77 miljoner att exploatera området. Drygt 30 miljoner av dessa kommer Sundsvalls kommun att stå för.

Annons
Totalt kommer det därmed att under några år att satsas nästan 100 miljoner kronor på infrastrukturåtgärder inom handelsområdet i Birsta på båda sidorna av motorvägen.
Av dessa 100 miljoner kommer enligt beräkningarna Sundsvalls kommun stå för nära 40 miljoner kronor.
Det är mycket pengar men vi måste se på helheten i området, berättar Lennart Andersson (s) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
Han poängterar dessutom att det inte är säkert att alla föreslagna åtgärder i avtalet kommer att genomföras. Samtidigt medger han att det inte omöjligt att även andra projekt kommer till.
En ny delvis omarbetad kalkyl kommer enligt Bertil Lindström vid mark och trafikavdelningen att läggas fram efter nyår.
Bland de större projekt som ingår i avtalet kan nämnas att en nyanläggning av järnvägsbron vid Klökansvägen och Timmervägen i väster kommer att kosta 15 miljoner kronor. Om det byggs busshållplatser vid motorvägens båda riktningar kommer det att medföra en kostnad på fem miljoner.
Enligt kalkylen är det tänkt att finansieringen kommer att genomföras genom att flera parter delar på ansvaret. Den största delen, 31,3 miljoner, kommer Sundsvalls kommun att bistå med enligt kalkylen. Det finns dock förhoppningar att om fler etablerar sig i området kommer kommunens del att bli mindre.
När handelsområdet växer med rekordfart räknar de ansvarig med att kommunen kommer att tjäna pengar på att sälja mark.
Även staten, genom Vägverket, beräknas bidra med dryga 17 miljoner för genomförandet av etapp 2 i Östra Birsta.
Ägarna av marken Norrtornet har genom avtalet förbundit sig för att bistå med 11,1 miljoner för infrastrukturåtgärderna i området som de äger och tänker exploatera.
Beslutet om exploateringsavtalet togs i onsdags av stadsbyggnadsnämnen som därmed skickade frågan vidare till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet om Östra Birsta någon gång i december. Miljöpartiets representant Ingrid Möller fullföljde sitt partis linje och krävde avslag och reserverade sig sedan mot de andra partiernas beslut.

Mer läsning

Annons