Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viltköttet godkänt efter cesiummätningar

/

Resultatet av 2004 års cesiummätningar är nu klara. Livsmedelsverkets gränsvärden är 1 500 Bequerel (Bq) per kilo viltkött och 300 för vanligt kött. Njurunda ligger klart under dessa värden vad gäller vilt kött.

Annons
Den 26 april 1986 svepte ett moln med radioaktiva ämnen över Sverige. Främst Gävleborgs län men även Västernorrland fick sin beskärda del.
Njurunda jaktvårdskrets har under många år skickat in prover på viltkött till Livsmedelsverket för analys. Den verksamhet upphör nu. Strålskyddsinstitutet (SSI) som varit uppdragsgivare för den här verksamheten har meddelat att de tvingas sluta med insamlingen av material för mätning av radioaktivitet i vilt. Det saknas pengar.
Älgen får sin dos Bq från svamp och bär den äter. 510 Bq per kilo kött fanns i en älgkalv i Armsjön. Generelt fann man högre halter vid kusten. En älgtjur vid Björkön hade 553 Bq. Men älgen rör sig så det är svårt att få en korrekt bild av nedfallets storlek på en plats.
För några år sedan gav SSI uppdraget åt Livsmedelsverket att kolla hur det såg bland vildets Bq-värden såg ut. Den är nu klar och det framkommer att Njurunda ligger klart under de uppsatta gränsvärdena, säger Henrik Uhlhorn, biträdande stadsveterinär i Uppsala.
I de värst drabbade områdena kan älg och rådjur under höstjakten fortfarande innehålla upp till några tusen Bqper kilo kött. Rådjur har vanligen högre halter än älg.
Effekterna av det radioaktiva nedfallet i Sverige efter kärnkraftolyckan i Tjernobyl kvarstår idag, främst i produkter från skog och insjöar och i områden som fick högt nedfall. I älg, rådjur, svamp, insjöfisk och ren är nedgången i cesiumhalter långsam. Relativt höga koncentrationer av radioaktivt cesium kan i högbelagda områden förväntas i dessa produkter i många år framöver. De lokala variationerna kan vara stora liksom variationerna mellan olika år, säger Henrik Uhlhorn.

Fakta
Becquerel, beteckning Bq, SI-enhet för aktiviteten hos ett radioaktivt material. Därvid innebär 1 Bq 1 kärnomvandling, sönderfall per sekund. Äldre enhet är curie (Ci), 1 Ci=37·109 Bq. Aktiviteten hos ett ämne kan anges i Bq/m3 eller Bq/kg, och för markbeläggning i Bq/m2. Den sammanlagda aktiviteten hos radioaktiv materia i en människokropp brukar uppgå till några kilobecquerel (kBq).
Källa: NE

Mer läsning

Annons