Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt om järnvägsdragningen genom Timrå

– Vilka beslut har fattats vad gäller den framtida järnvägsdragningen, undrade Björn Hellquist (fp) i en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Ewa Lindstrand (s).

Annons
Svaret blev kort och gott inga annat än att banverket har ett uppdrag att rusta upp nuvarande järnväg genom Timrå.
Björn Hellquist ville lyfta upp frågan eftersom många innevånare berörs av upprustningen på grund av fastighetsinlösningar. Han påpekade också att den aldrig varit upp till debatt i fullmäktige.
Ewa Lindstrand hänvisade till den förstudie som banverket ska göra för att hitta en lösning för bland annat dragningen genom kommunen. Hon betonade också att regeringen förstått att det finns en problembild med att enbart rusta upp nuvarande sträckning.
Björn Hellquist var dock orolig för att om en upprustning av befintlig sträcka görs så blir det inga andra lösningar eller och undrade:
Varför ska banverket lösa in fastigheter om vi inte vet vart banan ska gå.
Ewa Lindstrand hänvisade till en rapport som gjorts i samarbete med Banverket och som länsstyrelsen och övriga kommuner i länet står bakom.
Den visar tydligt på att förstudier behöver göras för att hitta bästa lösningen för en modärn järnväg genom kommunen, sade hon. Denna rapport kommer att ligga till grund för kommande beslut vid revideringar av järnvägsplanen. Vi försöker dock påverka regeringen att ta ställning till rapportens innehåll redan nu.
Lars-Erik Nordin © var inne på Lindstrands linje men oroades över agerande i hennes parti. Han menade att det fanns en falang som skrämde upp innevånare i Sörberge och Fagervik, när det gällde farliga transporter.
Det handlar om att det försvinner farliga transporter från vägarna, sade han och menade att det blir svårt för regeringen om socialdemokraterna i Timrå skickar ut olika signaler till departementen.

Mer läsning

Annons